Ο Πωλητής, ο Ελεγκτής Δεδομένων και ο Αρμόδιος Φορέας για το Περιεχόμενο αυτού του Διαδικτυακού Τόπου είναι

Πωλητής: DigRiv Ireland, Ltd
Αριθμός Εταιρείας: 707578
Έδρα: DigRiv Ireland, Ltd
3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock
Dublin 1, Ireland
Ireland
+ 353 61 230 000 phone
+ 353 61 230 001 fax
enquiriesemea@digitalriver.com
Αριθμός ΦΠΑ: IE6426071C
Διευθύνων Σύμβουλος: Margaret McMahon, Ryan Douglas
Διαδικτυακός Τόπος Φιλοξενίας Εταιρείας: Digital River Ireland Ltd
Αριθμός Εταιρείας: 406071
Έδρα: Digital River Ireland Limited
3rd Floor Kilmore House
Park Lane
Spencer Dock
Dublin 1
Ireland D01 XN99
+ 353 61 230 000 phone
+ 353 61 230 001 fax
enquiriesemea@digitalriver.com
Αριθμός ΦΠΑ: IE6426071C
Διευθύνων Σύμβουλος: Margaret McMahon
Ryan Douglas