Όροι πώλησης της Digital River

Τελευταία ενημέρωση:7/7/2023Τελευταία ενημέρωση: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Η Digital River, Inc. και οι θυγατρικές της (συλλογικά “Digital River”, “εμείς” και “εμάς”) είναι μια κορυφαία εταιρεία παροχής παγκόσμιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών μεταπώλησης. Παρέχουμε ουσιαστικές υπηρεσίες συμμόρφωσης, πρόληψης απάτης, φορολόγησης και πληρωμών στον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή (“Προμηθευτής”), η επωνυμία του οποίου εμφανίζεται στον ιστότοπο ή στο εμπορικό σύστημα όπου εμφανίζονται (“Ιστότοπος”) οι παρόντες όροι πώλησης (“Όροι”). Όταν έχουμε διαθέσιμα προς πώληση προϊόντα και δικαιώματα σε υπηρεσίες (“υπηρεσίες”) μέσω του Ιστότοπου, το πράττουμε στο όνομά μας ως εξουσιοδοτημένος μεταπωλητής για λογαριασμό του Προμηθευτή μας.
Την αγορά σας θα διαχειρίζεται η Digital River, Inc. ή κάποια από τις θυγατρικές της, ανάλογα με τον τόπο όπου διαμένετε. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις θυγατρικές μας εδώ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους πριν πραγματοποιήσετε αγορά από τον Ιστότοπο. Περιέχουν σημαντικούς περιορισμούς και εξαιρέσεις που ισχύουν για την αγορά σας από αυτόν τον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών ευθύνης και μιας υποχρεωτικής ρήτρας διαιτησίας. Όταν υποβάλλετε μια παραγγελία σε αυτόν τον Ιστότοπο, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους, και οποιαδήποτε αγοραπωλησία μέσω αυτού του Ιστότοπου υπόκειται στην αποδοχή τους. Αν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους, πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο και δεν πρέπει να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας.
Δεσμεύεστε από την έκδοση των Όρων που ισχύουν την ημερομηνία που ολοκληρώνετε την παραγγελία σας. Ωστόσο, ενδέχεται να αλλάζουμε ενίοτε αυτούς τους Όρους και, όταν το κάνουμε, θα τους δημοσιεύουμε στον Ιστότοπο. Είναι δική σας ευθύνη να μελετάτε τους Όρους κάθε φορά που πραγματοποιείτε μια αγορά από εμάς.

Ταυτότητα του διαχειριστή

Digital River, Inc.
10380 Bren Road West
Minnetonka, MN 55343
Διεύθυνση e-mail: onlinestore.en.cs@digitalriver.com

Ενότητα 1: Ολόκληρη η συμφωνία

Οι Όροι αυτοί περιέχουν ολόκληρη τη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τη Digital River σχετικά με την αγορά από εσάς προϊόντων ή υπηρεσιών από αυτόν τον Ιστότοπο και αντικαθιστούν τυχόν προηγούμενες δηλώσεις, συμφωνίες ή προϋποθέσεις συνάγονται από το εμπόριο, τον καθιερωμένο τρόπο των εμπορικών συναλλαγών ή το έθιμο. Καμία τροποποίηση αυτών των Όρων δεν είναι εκτελεστή για εμάς, εκτός αν γίνεται εγγράφως και είναι υπογεγραμμένη από εμάς.

Ενότητα 2: Το ιδιωτικό σας απόρρητο

Η Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου μας, που είναι ενσωματωμένη σε αυτούς τους Όρους διά παραπομπής, διέπει την υποβολή από εσάς και τη χρήση από εμάς προσωπικών πληροφοριών μέσω αυτού του Ιστότοπου. Υποβάλλοντάς μας τις προσωπικές πληροφορίες σας σε σχέση με την παραγγελία σας, μας δίνετε την άδεια να επεξεργαστούμε (είτε άμεσα είτε μέσω τρίτων εταιρειών παροχής υπηρεσιών) τις πληροφορίες σας για την εκπλήρωση της παραγγελίας σας και σύμφωνα με την Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου μας.
Για να προβάλετε την ισχύουσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου, κάντε κλικ εδώ.
Τόσο η Digital River όσο και ο Προμηθευτής μας επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων ο καθένας για λογαριασμό του. Ως δύο ξεχωριστοί υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων, ούτε η Digital River ούτε ο Προμηθευτής δεν ελέγχουν πώς επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα το άλλο μέρος. Ο Προμηθευτής ενδέχεται να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα σας για να στείλει το εμπόρευμα που παραγγείλατε, για να διευκολύνει τυχόν επιστροφές και για να σας παρέχει εξυπηρέτηση πελατών. Επίσης, ο Προμηθευτής ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας για σκοπούς μάρκετινγκ σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και να υπόκειται στη συγκατάθεσή σας όπου απαιτείται. Για να κατανοήσετε πώς ο Προμηθευτής μας χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σας, θα πρέπει να διαβάσετε και να κατανοήσετε την ανακοίνωση και τις πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου.

Ενότητα 3: Οι υποχρεώσεις και οι υποσχέσεις σας

Ο παρών Ιστότοπος δεν στοχεύει ούτε απευθύνεται σε παιδιά ή σε άλλα άτομα που δεν έχουν νομική ικανότητα σύναψης σύμβασης. Όταν υποβάλλετε μια παραγγελία, δηλώνετε ότι έχετε τη νομική ικανότητα σύναψης σύμβασης στο κράτος ή στη χώρα κατοικίας σας. Αν υποβάλετε μια παραγγελία για λογαριασμό τρίτου, δηλώνετε ότι έχετε την εξουσιοδότηση να ενεργήσετε για λογαριασμό του τρίτου, και η αποδοχή αυτών των Όρων από εσάς συνιστά την αποδοχή του εν λόγω τρίτου.
Δηλώνετε ότι θα συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές. Συμφωνείτε ότι δεν αγοράζετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για εξαγωγή, επαναπώληση, μεταφορά ή χρήση κατά παράβαση οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των Κανονισμών Διαχείρισης Εξαγωγών των Η.Π.Α. (EAP) ή ισχυουσών κυρώσεων και εμπάργκο των Η.Π.Α. που διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών των Η.Π.Α. Συμφωνείτε επιπλέον ότι δεν θα τα/τις χρησιμοποιήσετε για οποιαδήποτε παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
Συμφωνείτε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε σε σχέση με την αγορά σας, μεταξύ άλλων η ταχυδρομική διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα στοιχεία πληρωμής είναι πλήρη και ακριβή. Δηλώνετε ότι έχετε εξουσιοδότηση χρέωσης και πραγματοποίησης μιας πληρωμής μέσω της μεθόδου πληρωμής που ορίζετε για την αγορά σας.

Ενότητα 4: Υποβολή παραγγελίας

Όταν προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες για πώληση σε αυτόν τον Ιστότοπο, σας προσκαλούμε να υποβάλετε μια προσφορά αγοράς των εικονιζόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Όταν υποβάλλετε μια παραγγελία κάνοντας κλικ ή ενεργοποιώντας το κατάλληλο κουμπί ή υπερσύνδεσμο στον Ιστότοπο, υποβάλλετε μια νομικά δεσμευτική προσφορά αγοράς των προϊόντων και των υπηρεσιών που επιλέξατε με βάση αυτούς τους Όρους.
Αποδεχόμαστε την προσφορά σας μόνο αν έχουμε λάβει έγκριση από τη μέθοδο πληρωμής που επιλέξατε και όταν αποστείλουμε το προϊόν σας ή σας το καταστήσουμε διαθέσιμο, για παράδειγμα μέσω ενός συνδέσμου λήψης.
Διατηρούμε κατά την κρίση μας το δικαίωμα να απορρίψουμε την προσφορά σας και να ακυρώσουμε την παραγγελία σας. Οποιαδήποτε αυτόματη επιβεβαίωση παραγγελίας αποστέλλουμε όταν ολοκληρώνετε την παραγγελία σας συνιστά μόνο βεβαίωση λήψης της προσφοράς σας και όχι αποδοχή της, η οποία υπόκειται σε διόρθωση πριν από την αποστολή των φυσικών προϊόντων σας ή την παράδοση των υπηρεσιών σας. Μετά την επιτυχή επαλήθευση της παραγγελίας και των στοιχείων πληρωμής σας, η Digital River θα αγοράσει το εμπόρευμα που παραγγείλατε από τον Προμηθευτή μας με σκοπό να σας το μεταπωλήσει.
Όταν υποβάλλετε μια παραγγελία, συναινείτε με τη χρήση από εμάς της ηλεκτρονικής επικοινωνίας που σχετίζεται με τη συναλλαγή σας και την ηλεκτρονική παράδοση ανακοινώσεων, πολιτικών και καταχωρήσεων της συναλλαγής.
Συμφωνείτε ότι ενδέχεται να τηρούμε σχετικές καταχωρήσεις συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων και βεβαιώσεων λήψης, στον βαθμό που επιτρέπεται από το δίκαιο.

Ενότητα 5: Περιγραφή και τιμολόγηση προϊόντων

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται για πώληση στον Ιστότοπο περιγράφονται και παρουσιάζονται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και πληρότητα. Ωστόσο, μπορεί να γίνουν λάθη και, στην περίπτωση σφαλμάτων, διατηρούμε το δικαίωμα για διόρθωση και αναθεώρηση.
Οι τιμές υπόκεινται σε αλλαγές. Οι καταβλητέες τιμές είναι αυτές που ίσχυαν τη στιγμή της αποδοχής της προσφοράς σας από εμάς και είναι στο νόμισμα που εμφανίζεται στον Ιστότοπο. Εκτός αν υποδεικνύεται διαφορετικά στον Ιστότοπο, οι τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, λοιπούς φόρους, το κόστος παράδοσης, εξαγωγής ή άλλες χρεώσεις.

Ενότητα 6: Όροι πληρωμής

Συμφωνείτε να αποπληρώσετε το προϊόν μέσω των μεθόδων πληρωμής που προσφέρονται σε αυτόν τον Ιστότοπο. Αυτές οι μέθοδοι πληρωμής μπορεί να υπόκεινται στους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτες εταιρείες παροχής υπηρεσιών για την επεξεργασία και την εξουσιοδότηση της πληρωμής. Όταν υποβάλλετε μια παραγγελία, επιτρέπετε σε εμάς και τρίτη ή τρίτες εταιρείες παροχής υπηρεσιών να σας χρεώσουμε για την αγορά σας χρησιμοποιώντας τη μέθοδο πληρωμής που επιλέξατε. Συμφωνείτε επιπλέον ότι ενδέχεται να χρεώσουμε το συνολικό ποσό της αγοράς—συμπεριλαμβανομένων τυχόν ισχυόντων φόρων, εξόδων παράδοσης και τελωνείου—στη μέθοδο πληρωμής που ορίσατε. Αν σας έχουμε παραδώσει το προϊόν ή την υπηρεσία και η μέθοδος πληρωμής σας αποτύχει για οποιονδήποτε λόγο, συμφωνείτε να μας καταβάλετε κατόπιν αίτησης ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό.

Ενότητα 7: Εξαγωγή

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που πωλούνται σε αυτόν τον Ιστότοπο υπόκεινται στους νόμους και τους κανονισμούς εισαγωγής, εξαγωγής και επανεξαγωγής των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών. Ολοκληρώνοντας μια πώληση στον Ιστότοπο, συμφωνείτε με τη συμμόρφωση με αυτούς τους νόμους και τους κανονισμούς εισαγωγής και εξαγωγής, συμπεριλαμβανομένων νόμων και κανονισμών που επιβάλλουν περιορισμούς σε προορισμούς, χρήστες και την τελική χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών. Συμφωνείτε ότι δεν θα αγοράσετε ούτε θα χρησιμοποιήσετε προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται για πώληση σε αυτόν τον Ιστότοπο αν σας το απαγορεύουν οι νόμοι που ισχύουν στη χώρα σας. Απαγορεύεται αυστηρά η πρόσβαση ή η χρήση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας πωλείται σε αυτόν τον Ιστότοπο σε τόπο όπου η χρήση τους είναι παράνομη.
Κανένα από τα μέρη που αναφέρονται στον κατάλογο SDN (Specially Designated Nationals, Ειδικά Καθορισμένοι Υπήκοοι και Αποκλεισμένα Πρόσωπα) του Υπουργείου Οικονομικών των Η.Π.Α., που διατίθεται στον ιστότοπο https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/sdn-list/pages/default.aspx, δεν έχει ή δεν πρέπει να έχει οποιοδήποτε δικαίωμα κυριότητας στα προϊόντα που αγοράζονται σε αυτόν τον Ιστότοπο.
Ολοκληρώνοντας μια πώληση στον Ιστότοπο, διαβεβαιώνετε ότι δεν είστε και ότι δεν ανήκετε σε ποσοστό άνω του 50% σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή εταιρείες που αναφέρονται στον κατάλογο SDN. Διαβεβαιώνετε επιπλέον ότι δεν ενεργείτε για λογαριασμό και δεν θα χρησιμοποιήσετε κανένα από τα προϊόντα που αγοράστηκαν σε αυτόν τον Ιστότοπο για (1) αποκλεισμένο παραλήπτη της Κυβέρνησης των Η.Π.Α., (2) παραλήπτη που έχει αποκλειστεί σύμφωνα µε τον νόμο, ή (3) οποιαδήποτε απαγορευμένη τελική χρήση ή προορισμό όπως καθορίζεται στους Κανονισμούς Διαχείρισης Εξαγωγών των Η.Π.Α.

Ενότητα 8: Κόστος τελωνείου και Κόστος εισαγωγής

Η αγορά ενός φυσικού προϊόντος από εσάς μπορεί να υπόκειται σε τελωνειακούς δασμούς, τέλη, φόρους ή/και άλλα έξοδα που ενδέχεται να είναι καταβλητέα στη χώρα προορισμού (“Κόστος εισαγωγής”). Εκτός αν ορίζεται ρητά από εμάς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής παραγγελίας, η πληρωμή για την παραγγελία σας δεν περιλαμβάνει το Κόστος εισαγωγής. Συμφωνείτε ότι, ως παραλήπτης στη χώρα προορισμού του προϊόντος, φέρετε ευθύνη για τη λήψη των προϊόντων ή των υπηρεσιών στη χώρα που σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε, δηλώνοντας σωστά το εμπόρευμα στις ανάλογες τελωνειακές αρχές, καλύπτοντας το ισχύον Κόστος εισαγωγής και ικανοποιώντας τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις που σχετίζονται με την εισαγωγή.
Κατά την ολοκλήρωση μιας πώλησης, ίσως να μην σας δίνεται η δυνατότητα να προπληρώσετε το Κόστος εισαγωγής. Θα καταβάλουμε εμπορικά εύλογες προσπάθειες να εκτιμήσουμε το εν λόγω Κόστος εισαγωγής. Ωστόσο, επειδή δεν είναι υπό τον έλεγχό μας, δεν μπορούμε να προβλέψουμε με απόλυτη ακρίβεια το τελικό Κόστος εισαγωγής. Συμφωνείτε ότι το πραγματικό κόστος εισαγωγής μπορεί να διαφέρει από την εκτίμησή μας.
 • Αν επιλέξετε να προπληρώσετε το Κόστος εισαγωγής: Σε περίπτωση που το τελικό Κόστος εισαγωγής είναι υψηλότερο από την εκτίμησή μας, δεν θα σας ζητήσουμε να καταβάλετε επιπλέον χρήματα, ενώ αν το τελικό Κόστος εισαγωγής είναι χαμηλότερο από την εκτίμησή μας, δεν θα επιστρέψουμε τη διαφορά.
 • Αν επιλέξετε να μην προπληρώσετε το Κόστος εισαγωγής: Φέρετε την ευθύνη κάλυψης του συνολικού Κόστους εισαγωγής. Αν κάποιος εκτός από εσάς καλύψει για λόγους εκκαθάρισης μέρος ή το συνολικό Κόστος εισαγωγής για λογαριασμό σας θα επιστρέψετε, κατόπιν αίτησης, σε αυτόν το συνολικό κόστος Εισαγωγής. Αν δεν καλύψετε έγκαιρα το Κόστος εισαγωγής, μπορεί να σημειωθούν καθυστερήσεις κατά την παράδοση, ενδέχεται δε να κληθείτε να καταβάλετε δασμούς και να επιβαρυνθείτε με πρόσθετα έξοδα.
Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το αντίστοιχο τελωνείο για λεπτομέρειες σχετικά με το Κόστος εισαγωγής, τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες που μπορεί να ισχύουν για την αγορά σας.

Ενότητα 9: Πρόσθετοι όροι

Η χρήση από εσάς προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουμε μπορεί να υπόκεινται σε πρόσθετους όρους των Προμηθευτών μας, οι οποίοι θα σας γνωστοποιηθούν τη στιγμή της αγοράς σας ή ενδέχεται να παραδοθούν σε εσάς μαζί με το προϊόν ή την υπηρεσία σας. Πριν από την ολοκλήρωση της αγοράς σας, διαβάστε προσεκτικά τυχόν πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που σας παρουσιάζονται. Μην ολοκληρώσετε την πώληση, αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους. Στην περίπτωση παράδοσης πρόσθετων όρων μαζί με το προϊόν ή την υπηρεσία, πρέπει να τους εξετάσετε αμέσως. Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το προϊόν ή την υπηρεσία και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών για να εκκινήσετε τη διαδικασία επιστροφής.
Όταν το προϊόν ή η υπηρεσία που προσφέρουμε για πώληση είναι ένα λογισμικό, σας παρέχουμε άδεια χρήσης του λογισμικού. Εκτός αν επιτρέπεται από τη νομοθεσία ή τους σχετικούς όρους άδειας χρήσης, δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η προσαρμογή, η μετάφραση, η διάθεση, η διανομή, η μεταβολή, η τροποποίηση, η αποσυμπίληση ή η ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα του λογισμικού, ή η χρήση του σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο λογισμικό.
Όσον αφορά στην αγορά ενός δικαιώματος χρήσης μιας υπηρεσίας από εσάς, για παράδειγμα με μια εγγύηση, λογισμικό ως υπηρεσία ή μια ψηφιακή πρόσβαση σε μια προσφορά που διαχειρίζεται και προσφέρεται από τον Προμηθευτή μας ή τρίτο μέρος, σας πωλούμε ένα άυλο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης ή συμμετοχής στη συγκεκριμένη υπηρεσία τρίτου για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Δεν είμαστε ο διαχειριστής της υπηρεσίας και δεν προβαίνουμε σε υποσχέσεις ή εγγυήσεις ως προς τη διαθεσιμότητα της εν λόγω υπηρεσίας.

Ενότητα 10: Αποστολή και παράδοση

Αν αποδεχθούμε την προσφορά σας, θα καταβάλουμε εμπορικά εύλογες προσπάθειες να αποστείλουμε και να παραδώσουμε φυσικά προϊόντα στον προορισμό που καθορίσατε κατά τη διαδικασία υποβολής παραγγελίας και υποδεικνύεται στη βεβαίωση λήψης παραγγελίας που σας αποστέλλουμε. Οφείλετε να ελέγξετε τη διεύθυνση παράδοσης που ορίσατε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής παραγγελίας (“Διεύθυνση παράδοσης”). Αν υπάρχουν σφάλματα ή παραλείψεις, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας για να διορθώσουμε τη Διεύθυνση παράδοσης το συντομότερο δυνατό. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη διεύθυνση αποστολής μετά την επεξεργασία και τη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε την παραγγελία σας ή/και να σας χρεώσουμε με τυχόν πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν λόγω αλλαγής της διεύθυνσης παράδοσης από εσάς.
Τυχόν χρονικά πλαίσια παράδοσης που παρέχουμε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μετάβασης στο ταμείο αποτελούν μόνο εκτιμήσεις και δεν είναι εγγυημένα.
Όταν παραδίδουμε προϊόντα τμηματικά, κάθε επιμέρους παράδοση συνιστά ξεχωριστή σύμβαση. Οποιοδήποτε ελάττωμα σε μία ή περισσότερες επιμέρους παραδόσεις δεν σας παραχωρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εξολοκλήρου ούτε ακύρωσης οποιασδήποτε επακόλουθης επιμέρους παράδοσης.

Ενότητα 11: Επιστροφές προϊόντων και χρημάτων

Ανατρέξτε στην πολιτική επιστροφών που παρουσιάζεται στον Ιστότοπο για τυχόν πολιτική επιστροφών που ισχύει για την αγορά σας. Οποιοδήποτε δικαίωμα επιστροφής ισχύει για την αγορά λογισμικού από εσάς δεν ισχύει σε περίπτωση που ανοίξετε τη σφραγισμένη συσκευασία του λογισμικού, κόψετε την ταινία σφράγισης της άδειας χρήσης ή/και αν χρησιμοποιήσετε το λογισμικό. Αν κάποιος Προμηθευτής δεν διαθέτει πολιτική επιστροφών, η Digital River προσφέρει μια τυπική πολιτική επιστροφών 30 ημερών για επιλέξιμα προϊόντα.
Για αγοραστές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών ενδέχεται να ισχύουν ειδικοί όροι ως προς το δικαίωμά σας για επιστροφή προϊόντων και χρημάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα Τοπικοί διεθνείς όροι πιο κάτω.
Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παραγγελία σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο onlinestore.en.cs@digitalriver.com και θα αποστείλουμε το ερώτημά σας στη ομάδα εξυπηρέτησης πελατών που είναι αρμόδια για την παραγγελία σας.

Ενότητα 12: Τίτλος και κίνδυνος απώλειας

Υπό την προϋπόθεση ότι γίνει αποδεκτή η μέθοδος πληρωμής που ορίσατε, (1) ο τίτλος φυσικών προϊόντων μεταφέρεται σε εσάς όταν παραδώσουμε τα φυσικά προϊόντα στη Διεύθυνση παράδοσης, (2) ο τίτλος ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών μεταφέρεται όταν καταστήσουμε το προϊόν διαθέσιμο για λήψη.
Ο κίνδυνος απώλειας (1) για φυσικά προϊόντα μεταφέρεται σε εσάς όταν παραδώσουμε τα φυσικά εμπορεύματα στη διεύθυνση παράδοσης, και (2) για ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες όταν καταστήσουμε το προϊόν διαθέσιμο για λήψη. Αν δεν απαιτείται υπογραφή για την παράδοση φυσικών εμπορευμάτων, αποδέχεστε κάθε κίνδυνο απώλειας λόγω κλοπής ή απώλειας όταν παραδώσουμε το προϊόν στη διεύθυνση παράδοσης.
Αν αρνηθείτε την παράδοση όταν ο μεταφορέας που έχουμε ορίσει επιχειρήσει να παραδώσει φυσικά προϊόντα, αναλαμβάνετε κάθε κίνδυνο απώλειας ή ζημιάς στα προϊόντα όταν ο μεταφορέας επιχειρήσει να προβεί στην παράδοση. Στην περίπτωση αυτή, (1) εξακολουθείτε να υποχρεούστε με την πλήρη εξόφληση των προϊόντων που επιχείρησε να παραδώσει ο μεταφορέας, (2) υποχρεούστε να καλύψετε τυχόν πρόσθετα έξοδα που θα δημιουργηθούν λόγω μη πραγματοποίησης της παράδοσης, συμπεριλαμβανομένων εξόδων αποθήκευσης, και (3) ύστερα από 30 ημέρες, έχουμε δικαίωμα να διαθέσουμε τα προϊόντα με τρόπο που θεωρούμε κατάλληλο και ενδέχεται να συμψηφίσουμε τυχόν έσοδα από την πώλησή τους με τυχόν ποσά που μας οφείλετε.

Ενότητα 13: Εγγύηση

Εκτός αν απαιτείται από τη νομοθεσία ή αν παρέχεται εγγράφως από εμάς, δεν προσφέρουμε εγγύηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που πωλούμε. Δεν κάνουμε δηλώσεις ως προς την ποιότητα, την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, την απόδοση, τη συμφωνία με την περιγραφή, την εγκατάσταση λογισμικού, την παραμετροποίηση ή τη διόρθωση σφαλμάτων ή ελαττωμάτων. Θα λάβετε το όφελος τυχόν προσφερόμενης εγγύησης από τον κατασκευαστή, τον χορηγό άδειας χρήσης ή τον προμηθευτή του προϊόντος ή των υπηρεσιών που σχετίζονται με την πώληση. Για λεπτομέρειες σχετικά με οποιαδήποτε εγγύηση ισχύει για την αγορά σας, ανατρέξτε στη σχετική τεκμηρίωση που παρέχεται μαζί με το προϊόν ή στον Ιστότοπο από τον οποίο αγοράσετε το προϊόν ή την υπηρεσία σας. Η τεκμηρίωση αυτή ενδέχεται να περιέχει επίσης τις διαδικασίες που ισχύουν για την επισκευή ή την αντικατάσταση ελαττωματικών προϊόντων.

Ενότητα 14: Περιορισμός ευθύνης

Η Digital River δεν είναι ο κατασκευαστής ούτε ο εκδότης των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρονται για πώληση σε αυτόν τον Ιστότοπο. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στους παρόντος Όρους, η Digital River παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες “ως έχουν” στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, χωρίς κανενός είδους εγγυήσεις ή υποσχέσεις. Η Digital River αποποιείται, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, κάθε ρητή, σιωπηρή και εκ του νόμου εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων όλων των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης. Η εταιρεία δεν εγγυάται ότι κάθε προϊόν θα είναι σε απόθεμα, ασφαλές, χωρίς ελαττώματα, ότι θα συμμορφώνεται με γραπτές ή προφορικές προδιαγραφές, εγγυήσεις, δηλώσεις ή υποσχέσεις. Η Digital River δεν εγγυάται ότι τα προϊόντα δεν θα χαθούν ή δεν θα υποστούν ζημιά κατά τη διάρκεια της παράδοσης.
Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, σε καμία περίπτωση και δυνάμει καμίας νομικής θεωρίας, η Digital River, οι προμηθευτές ή οι χορηγοί αδειών χρήσης της δεν φέρουν ευθύνη ενώπιόν σας ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιεσδήποτε ζημιές, έξοδα ή ευθύνες προκύψουν από ή σε σχέση με την αγορά ή τη χρήση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας ή αυτών των όρων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά οποιασδήποτε άμεσης, έμμεσης, θετικής, αποθετικής ή ειδικής ζημιάς (π.χ. ζημιάς για δαπάνες ή διακοπή λειτουργίας, υλικής ζημιάς, δικηγορικών αμοιβών, απώλειας κερδών, διακοπής χρήσης, απώλειας εισοδήματος, απώλειας φήμης ή απώλειας αξίας περιουσιακών στοιχείων ή χρεωγράφων), ακόμα και αν η Digital River έχει ενημερωθεί ή είναι ενήμερη για την πιθανότητα πρόκλησης τέτοιου είδους ζημιών. Η συνολική αθροιστική ευθύνη της Digital River που προκύπτει από ή σε σχέση με την αγορά και την πώληση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας περιορίζεται στο ποσό που καταβάλατε στη Digital River για τέτοιου είδους προϊόν ή υπηρεσία.
Οι ανωτέρω περιορισμοί ευθύνης αποτελούν το θεμέλιο λίθο της συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και τη Digital River. Το ανωτέρω ανώτατο όριο ευθύνης δεν αφορά σε ευθύνη της Digital River (α) για θάνατο, τραυματισμό ή υλική ζημιά που προκλήθηκε άμεσα ή έμμεσα από το αντικείμενο που αγοράσατε από τη Digital River, ή (β) για ζημιές που προκλήθηκαν από εξαπάτηση, δόλιες παραποιήσεις, σκόπιμη ανάρμοστη συμπεριφορά, βαριά αμέλεια της Digital River ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα για το οποίο δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί η ευθύνη δυνάμει του εφαρμοστέου δικαίου.
Τίποτα σε αυτήν την ενότητα δεν περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη που δεν μπορεί να περιοριστεί ή να αποκλειστεί δυνάμει του εφαρμοστέου δικαίου.

Ενότητα 15: Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώνετε και να απαλλάσσετε τη Digital River, τη μητρική εταιρεία μας, κάθε ένα από τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους συνεργάτες, τις εταιρείες παροχής περιεχομένου, τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών, τους προμηθευτές και τους χορηγούς αδειών χρήσης μας (συλλογικά “Απαλλαγμένα μέρη”) από την ευθύνη για οποιαδήποτε αξίωση, ευθύνη, έξοδα, απώλειες και δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δαπανών δικηγόρων, που προκύπτουν (1) την αγορά από εσάς προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν καταστεί διαθέσιμα μέσω αυτού του Ιστότοπου, και (2) δόλιες ή παραπλανητικές ενέργειες ή παραλείψεις, ή παράβαση ή παραβίαση της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης οποιασδήποτε αξίωσης IP ή παραβίασης των παρόντων Όρων.

Ενότητα 16: Επίλυση διαφορών

Ελπίζουμε ότι είστε απολύτως ικανοποιημένοι με την αγορά του προϊόντος ή της υπηρεσίας σας. Προβαίνουμε σε κάθε εύλογη προσπάθεια να επιλύσουμε τυχόν διαφωνίες που έχετε με εμάς. Ωστόσο, αν δεν μπορούμε να επιλύσουμε οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει σε σχέση με τη συναλλαγή σας, αυτόν τον Ιστότοπο ή τους παρόντες Όρους προς ικανοποίησή σας, η ενότητα αυτή καθορίζει τη διαδικασία επίλυσης διαφορών.
Για αγοραστές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών ενδέχεται να ισχύουν ειδικοί όροι ως προς το δικαίωμα σας για την Επίλυση διαφορών. Ανατρέξτε στην ενότητα Τοπικοί διεθνείς όροι πιο κάτω.
Διάταξη διαιτησίας
Οποιαδήποτε αξίωση, διαφορά ή αντιπαράθεση που έχετε ενδεχομένως μαζί μας η οποία οφείλεται σε, σχετίζεται με ή συνδέεται με αυτόν τον Ιστότοπο ή τη συναλλαγή σας θα διευθετείται αποκλειστικά και μόνο από τη δεσμευτική διαιτησία του Αμερικανικού Οργανισμού Διαιτησίας («AAA») και θα διεξάγεται ενώπιον ενός διαιτητή σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί από τον AAA, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων διαδικασιών του AAA για διαφωνίες που αφορούν σε καταναλωτές (ανάλογα με την περίπτωση), και όπως τροποποιήθηκε από τους παρόντες Όρους (“Κανόνες και διαδικασίας διαιτησίας”).
Οι κανόνες του AAA και μια φόρμα για την έναρξη διαδικασιών διαιτησίας είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του AAA http://www.adr.org.
Η παρούσα Ενότητα ισχύει για όλους τους καταναλωτές στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Οι διαφορές που διέπονται από την παρούσα Ενότητα περιλαμβάνουν ενδεικτικά (1) αξιώσεις που προκύπτουν από ή σχετίζονται με οποιαδήποτε πτυχή της σχέσης ανάμεσα σε εσάς και εμάς, (2) αξιώσεις που προέκυψαν από τη χρήση αυτού του Ιστότοπου από εσάς, και (3) αξιώσεις που αποτελούν τη δεδομένη χρονική στιγμή το αντικείμενο μιας φερόμενης ομαδικής αγωγής στην οποία δεν αποτελείτε μέλος μιας πιστοποιημένης κατηγορίας.
Ωστόσο, η διαδικασία επίλυσης διαφορών δεν ισχύει ειδικά για (1) αξίωση που σχετίζεται με την επιβολή ή την εγκυρότητα των δικών σας ή των δικών μας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ή (2) αξίωση που σχετίζεται με ισχυρισμό κλοπής, πειρατείας ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης.
Συμφωνείτε ότι: (1) ο διαιτητής οφείλει να εφαρμόζει τη νομοθεσία της Νέας Υόρκης σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό νόμο διαιτησίας (Federal Arbitration Act) και τις ισχύουσες διατάξεις παραγραφής, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της ισοτιμίας, και οφείλει να σεβαστεί τυχόν αξιώσεις για προνόμια που αναγνωρίζονται από τον νόμο, (2) ο διαιτητής δεν δεσμεύεται από αποφάσεις προηγούμενων διαιτησιών που αφορούν εμάς, ωστόσο δεσμεύεται από αποφάσεις προηγούμενων διαιτησιών που αφορούν εσάς και εμάς στο βαθμό που απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο, (3) σε περίπτωση που είστε σε θέση να αποδείξετε ότι τα έξοδα της διαιτησίας είναι απαγορευτικά συγκριτικά με τα έξοδα της αγωγής, θα αναλάβουμε τέτοιο μέρος των τελών κατάθεσης ή ακρόασης που σας επιβαρύνουν σε σχέση με τη διαιτησία, όσο ο διαιτητής κρίνει απαραίτητο για να μην είναι απαγορευτικό το κόστος της διαιτησίας για εσάς.
Εσείς και εμείς συμφωνούμε ότι (1) ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να προβάλει αξιώσεις έναντι του άλλου μόνο σε μεμονωμένη βάση και ότι δεν θα υπάρχει αρχή για οποιαδήποτε αξίωση προς διαιτησία σε ομαδική ή αντιπροσωπευτική βάση, (2) η διαιτησία μπορεί να αποφασίσει μόνο για τις δικές σας ή/και για τις δικές μας μεμονωμένες αξιώσεις, ο διαιτητής μπορεί δε να εκδώσει απόφαση για αρωγή μόνο υπέρ του μεμονωμένου μέρους που ζητά αρωγή και μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητο να παράσχει την αρωγή που απαιτείται από την ή τις μεμονωμένες απαιτήσεις του συγκεκριμένου μέρους, και (3) ο διαιτητής δεν επιτρέπεται να συγκεντροποιήσει ή να ενοποιήσει αξιώσεις άλλων ατόμων ή μερών που ενδέχεται να βρίσκονται στην ίδια κατάσταση ούτε επιτρέπεται να προεδρεύσει σε οποιαδήποτε μορφή συγκεντρωτικής, αντιπροσωπευτικής ή ομαδικής έγερσης αγωγής. Αν οποιαδήποτε ενότητα αυτής της παραγράφου αποδειχθεί παράνομη, άκυρη ή ανίσχυρη, τότε το σύνολο της εν λόγω Διάταξης διαιτησίας καθίσταται άκυρο και κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν έχει δικαίωμα διαιτησίας διαφωνιών.
Εκτός των όσων προβλέπονται στην ακριβώς ανωτέρω παράγραφο, αν οποιοδήποτε μέρος της εν λόγω διάταξης σχετικά με τη διαιτησία κριθεί άκυρη, ανίσχυρη ή παράνομη ή αντιτίθεται με οποιονδήποτε τρόπο στους κανόνες και τις διαδικασίες διαιτησίας που έχουν θεσπιστεί από τον AAA, οι υπόλοιπες διατάξεις της Διάταξης διαιτησίας δεν θα επηρεαστούν και θα εφαρμόζονται στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.
Διέπουσα νομοθεσία και τοπική δικαιοδοσία
Σε περίπτωση που η ανωτέρω Διάταξη διαιτησίας δεν ισχύει στην περίπτωσή σας ή για συγκεκριμένη αξίωση ή διαφωνία, συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε αξίωση ή διαφωνία παρουσιαστεί ή ενδέχεται να παρουσιαστεί ανάμεσα σε εσάς και εμάς πρέπει να επιλύεται αποκλειστικά από κρατικό ή ομοσπονδιακό δικαστήριο με έδρα την κομητεία Hennepin της Μινεσότα, και τόσο εσείς όσο και εμείς συμφωνούμε να υποκείμεθα στην προσωπική δικαιοδοσία των δικαστηρίων που βρίσκονται εντός της κομητείας Hennepin της Μινεσότα με σκοπό την εκδίκαση όλων αυτών των αξιώσεων ή διαφωνιών κατ' εφαρμογή της νομοθεσίας της πολιτείας της Νέας Υόρκης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Ενότητα 17: Μερική ακυρότητα

Αν οποιαδήποτε διάταξη (ή τμήμα μιας διάταξης) των Όρων αποδειχθεί άκυρη, παράνομη ή ανίσχυρη, η εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων δεν θα επηρεαστεί και αυτές θα εφαρμόζονται στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Ενότητα 18: Καμία παραίτηση

Οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναμία μας να ασκήσουμε ή να θέσουμε σε ισχύ οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων δεν συνιστά παραίτηση εκ μέρους μας. Η παραίτηση από οποιαδήποτε παραβίαση ή αθέτηση σε µία περίπτωση δεν συνιστά παραίτηση από οποιαδήποτε παραβίαση ή αθέτηση σε επακόλουθη παραβίαση ή αθέτηση. Καμία παραίτηση από εμάς δεν θα ισχύει εκτός αν είναι σε γραπτή μορφή, υπογεγραμμένη από εμάς.

Τοπικοί διεθνείς όροι

Τοπικοί διεθνείς όροι Για τους αγοραστές μας εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, οι όροι που αναφέρονται στη συνέχεια στην παρούσα ενότητα Τοπικοί διεθνείς όροι είναι πρόσθετοι και συμπληρωματικοί των ανωτέρω Όρων. Όταν μια διάταξη εντός αυτής της ενότητας δεν συμμορφώνεται με τους γενικούς όρους που περιγράφονται πιο πάνω, οι όροι ειδικά για τη δικαιοδοσία σας θα ισχύουν για την αγορά σας

Ευρωπαϊκή Ένωση, Αγγλία και Ουαλία

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Αν είστε καταναλωτής, πέραν οποιασδήποτε πολιτικής επιστροφών σχετίζεται με την πώλησή σας, έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης από (ή ακύρωσης) της παρούσας σύμβασης εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς αιτιολογία.
Στην περίπτωση υπηρεσίας ή ψηφιακού περιεχομένου, το δικαίωμά σας για υπαναχώρηση λήγει 14 μέρες από τη σύναψη της σύμβασης.
Στην περίπτωση εμπορευμάτων, το δικαίωμά σας για υπαναχώρηση λήγει 14 μέρες μετά την ημέρα κατά την οποία εσείς ή κάποιο τρίτο πρόσωπο που έχετε υποδείξει (εκτός μεταφορέα) αποκτήσει τη φυσική κατοχή των εμπορευμάτων ή:
 • Στην περίπτωση πολλών εμπορευμάτων σε μία παραγγελία τα οποία παραδίδονται ξεχωριστά, την ημέρα κατά την οποία εσείς ή κάποιο τρίτο πρόσωπο που έχετε υποδείξει αποκτήσει τη φυσική κατοχή του τελευταίου εμπορεύματος,
 • Στην περίπτωση εμπορεύματος αποτελούμενου από πολλές παρτίδες ή τεμάχια, την ημέρα κατά την οποία εσείς ή κάποιο τρίτο πρόσωπο που έχετε υποδείξει αποκτήσει τη φυσική κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου τεμαχίου,
 • Στην περίπτωση σύμβασης για την τακτική παράδοση εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια μιας καθορισμένης περιόδου, την ημέρα κατά την οποία εσείς ή κάποιο τρίτο πρόσωπο που έχετε υποδείξει αποκτήσει τη φυσική κατοχή του πρώτου εμπορεύματος.
Συνέπειες υπαναχώρησης
Σε περίπτωση υπαναχώρησής σας από την παρούσα σύμβαση, θα επιστρέψουμε τα χρήματα όλων των πληρωμών που λάβαμε από εσάς—συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τυχόν πρόσθετα έξοδα που σχετίζονται με την επιλογή από εσάς μιας μεθόδου αποστολής ταχύτερης από τη λιγότερο δαπανηρή μέθοδο παράδοσης)—όχι αργότερα από 14 ημέρες από την ημέρα λήψης της ανακοίνωσης υπαναχώρησής σας. Εκτός αν έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό, θα επιστρέψουμε τα χρήματα της πληρωμής σας χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε κατά την αρχική συναλλαγή. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα επιβαρυνθείτε με έξοδα διαχείρισης ή ακύρωσης λόγω της επιστροφής χρημάτων.
Πρέπει να μας επιστρέψετε αμέσως οποιοδήποτε εμπόρευμα, και σε καμία περίπτωση όχι σε περισσότερες από 14 ημέρες από την ημέρα που μας ενημερώσατε για την υπαναχώρησή σας από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία αυτή θεωρείται ότι έχει τηρηθεί αν μας στείλετε τα εμπορεύματα πριν από τη λήξη αυτής της περιόδου των 14 ημερών. Θα επιβαρυνθείτε με την άμεση δαπάνη επιστροφής των εμπορευμάτων σε εμάς. Πρέπει να λάβετε τις απαραίτητες προφυλάξεις προστασίας των εμπορευμάτων και πρέπει να μας αποζημιώσετε για τυχόν μείωση της αξίας των εμπορευμάτων η οποία μπορεί να αποδοθεί άμεσα στην κακομεταχείριση ή στον εσφαλμένο χειρισμό τους κατά τον έλεγχο της ποιότητας, των χαρακτηριστικών και της λειτουργικότητάς τους. Ενδέχεται να αρνηθούμε την έκδοση αποζημίωσης μέχρι να λάβουμε πίσω τα εμπορεύματος ή μέχρι να μας στείλετε αποδεικτικό της επιστροφής τους.
Απώλεια δικαιώματος υπαναχώρησης στην περίπτωση ψηφιακών αγαθών
Όταν η παρούσα σύμβαση αφορά στην παράδοση ψηφιακού περιεχομένου που δεν παρέχεται σε φυσικό μέσο, το δικαίωμά σας για υπαναχώρηση λήγει εφόσον (1) συμφωνήσετε ρητά ότι η εκτέλεση της σύμβασης θα ξεκινά πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης των 14 ημερών και (2) επιβεβαιώσετε ότι θα χάσετε το δικαίωμά σας για υπαναχώρηση αν η εκτέλεση της σύμβασης ξεκινά πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης των 14 ημερών.
Κανένα δικαίωμα υπαναχώρησης
Για οποιαδήποτε σύμβαση αφορά στην παράδοση ηχογραφήσεων, βιντεοσκοπήσεων ή λογισμικού υπολογιστή σε σφραγισμένη συσκευασία, χάνετε το δικαίωμά σας για υπαναχώρηση αν η σφραγίδα έχει αφαιρεθεί ή σπάσει μετά την παράδοση.
Δεν έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης όταν η σύμβαση αφορά στην παράδοση εμπορευμάτων που έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές σας ή εμπορεύματα που είναι σαφώς εξατομικευμένα.
Άσκηση του δικαιώματός σας για υπαναχώρηση
Αν επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας για υπαναχώρηση, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας για υπαναχώρηση μέσω ταχυδρομικής επιστολής ή e-mail.
Digital River Ireland Ltd.
3rd Floor Kilmore House
Park Lane
Spencer Dock
Dublin 1
Ireland D01 XN99
cancellation_eu@digitalriver.com
Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένο έντυπο για να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, αρκεί οποιαδήποτε σαφής δήλωση άσκησης του δικαιώματός σας για υπαναχώρηση.
Μπορείτε επίσης να διεκδικήσετε το δικαίωμά σας χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό έντυπο που είναι διαθέσιμο στον εξής σύνδεσμο: Έντυπο ακύρωσης.
Ανεξάρτητα από τον τρόπο επικοινωνίας σας μαζί μας, πρέπει να στείλετε την ειδοποίηση υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της περιόδου ακύρωσης.

Εγγυήσεις

Δυνάμει της νομοθεσίας της ΕΕ και της νομοθεσίας του σχετικού κράτους μέλους, που υπόκεινται στις εξαιρέσεις που περιγράφονται πιο κάτω, όλα τα προϊόντα που αγοράζετε από αυτόν τον Ιστότοπο καλύπτονται από 2-ετή εγγύηση ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται με τη σύμβαση.
Ένα προϊόν συμμορφώνεται με τη σύμβαση αν:
 • συμφωνεί με την περιγραφή που παραθέσαμε πριν από τη σύναψη της σύμβασης,
 • είναι κατάλληλο για τον σκοπό για τον οποίο το χρειάζεστε, εφόσον μας έχετε γνωστοποιήσει αυτόν τον σκοπό πριν από τη σύναψη της σύμβασης,
 • είναι κατάλληλο για τους συνήθεις σκοπούς των εμπορευμάτων ιδίου τύπου, και
 • έχει την ποιότητα και εξυπηρετεί τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται εμπορεύματα του ιδίου τύπου και τα οποία εσείς, ως καταναλωτής, μπορείτε να περιμένετε εύλογα δεδομένης της φύσης του προϊόντος, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν δηλώσεις στις οποίες έχουμε προβεί εμείς ή ο κατασκευαστής ή ο εκπρόσωπός τους, ιδίως στις διαφημίσεις ή στις ετικέτες.
Ένα προϊόν δεν παρουσιάζει έλλειψη συμμόρφωσης αν ήσαστε ενήμεροι (ή αν θα πρέπει να ήσαστε ενήμεροι) για την έλλειψη συμμόρφωσης τη χρονική στιγμή σύναψης της σύμβασης. Ένα προϊόν δεν παρουσιάζει έλλειψη συμμόρφωσης αν η έλλειψη συμμόρφωσης είναι αποτέλεσμα των υλικών που έχετε παράσχει εσείς.
Αν κάποιο προϊόν δεν συμμορφώνεται με τη σύμβαση, έχετε το δικαίωμα (1) να μας ζητήσετε να αποκαταστήσουμε δωρεάν τη συμμόρφωση των εμπορευμάτων με επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος, (2) για μείωση της τιμής, ή (3) ανάκλησης της σύμβασης σχετικά με τη συμμορφούμενα εμπορεύματα. Ενδέχεται να μην έχετε το δικαίωμα για επισκευή ή αντικατάσταση, αν η επισκευή ή η αντικατάσταση είναι αδύνατη ή αν το κόστος είναι δυσανάλογο του κόστους εναλλακτικού τρόπου επανόρθωσης.
Αν είστε καταναλωτής στις χώρες που ακολουθούν, ισχύουν για την αγορά σας οι εξής χρονικές περίοδοι:
 • Φινλανδία – η διάρκεια της εγγύησης βασίζεται στην αναμενόμενη διάρκεια ζωής.
 • Ισλανδία – η διάρκεια της εγγύησης είναι κανονικά 2 χρόνια και 5 χρόνια για αγαθά με μεγαλύτερη αναμενόμενη διάρκεια ζωής.
 • Ιρλανδία – πρέπει να ασκήσετε τα δικαιώματά σας εντός της 6-ετούς προθεσμίας παραγραφής.
 • Ολλανδία – η διάρκεια της περιόδου εγγύησης βασίζεται στην αναμενόμενη διάρκεια ζωής των αγαθών.
 • Νορβηγία – η διάρκεια είναι κανονικά 2 χρόνια και 5 χρόνια για αγαθά με μεγαλύτερη αναμενόμενη διάρκεια ζωής.
 • Σουηδία – η διάρκεια της εγγύησης είναι 3 χρόνια.
 • Αγγλία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία – πρέπει να ασκήσετε τα δικαιώματά σας εντός της 6-ετούς προθεσμίας παραγραφής.
 • Σκωτία – πρέπει να ασκήσετε τα δικαιώματά σας εντός της 5-ετούς προθεσμίας παραγραφής.

Επίλυση διαφορών

Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από τα συμβαλλόμενα μέρη ή εάν απαγορεύεται από την τοπική νομοθεσία, οι παρόντες Όροι διέπονται από το Αγγλικό δίκαιο, και συμφωνούμε στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των αγγλικών δικαστηρίων του Λονδίνου επί των Όρων και οποιουδήποτε άλλου θέματος σχετίζεται με αυτούς, και όλες οι δικαστικές ακροάσεις θα διεξάγονται στα αγγλικά.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών, στην οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση από εδώ: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Για πωλήσεις στη Γερμανία, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1 αριθ. 1 του Νόμου για τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (VSBG), δεν επιθυμούμε ούτε είμαστε υποχρεωμένοι να συμμετάσχουμε σε μια διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών ενώπιον επιτροπής διαιτησίας καταναλωτών.
Για πωλήσεις στη Γαλλία, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ της Digital River και του καταναλωτή, θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια συμβιβαστική λύση. Αν δεν επιτευχθεί φιλικός διακανονισμός, έχετε τη δυνατότητα να παραπέμψετε το θέμα χωρίς χρέωση στον διαμεσολαβητή καταναλωτών στον οποίο ανήκουμε, δηλαδή στην Ένωση Ευρωπαίων Διαμοσελαβητών (AME CONSO), εντός ενός έτους από τη γραπτή διαμαρτυρία που απευθύνατε προς εμάς. Η παραπομπή στον διαμεσολαβητή καταναλωτών πρέπει να πραγματοποιείται με συμπλήρωση του εντύπου που παρέχεται για τον σκοπό αυτό στον ιστότοπο της AME CONSO (www.mediationconso-ame.com) ή με επιστολή προς την AME CONSO, 197 Boulevard Saint-Germain - 75007 PARIS.