המוכר, בודק הנתונים והיישות האחראית לתוכן אתר זה הוא

מוכר: DigRiv Ireland, Ltd
מספר חברה: 707578
משרד רשום: DigRiv Ireland, Ltd
3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock
Dublin 1, Ireland
Ireland
+ 353 61 230 000 phone
+ 353 61 230 001 fax
enquiriesemea@digitalriver.com
מס' עוסק מורשה: IE6426071C
מנכ"ל: Margaret McMahon, Ryan Douglas
את האירוח של החברה: Digital River Ireland Ltd
מספר חברה: 406071
משרד רשום: Digital River Ireland Limited
3rd Floor Kilmore House
Park Lane
Spencer Dock
Dublin 1
Ireland D01 XN99
+ 353 61 230 000 phone
+ 353 61 230 001 fax
enquiriesemea@digitalriver.com
מס' עוסק מורשה: IE6426071C
מנכ"ל: Margaret McMahon
Ryan Douglas