תנאי המכירה של Digital River

עדכון אחרון: 7/7/2023Digital River, Inc. והחברות המסונפות אליה (יחד “Digital River” ו-“אנחנו”, ו-"אנו" ) היא ספקית עולמית של שירותי הפצה גלובליים באינטרנט. אנו מספקים שירותים חיוניים בתחום ציות לחוקים ותקנות, מניעת הונאה, מסים ותשלומים לספק או ליצרן (“ספק”) אשר שמו מופיע באתר האינטרנט ("אתר") או הפתרון המסחרי שבו מתפרסמים תנאי מכירה אלה (“תנאים”). כאשר אנו מציעים למכירה מוצרים וזכויות שירת (“שירותים”) באמצעות האתר, אנו עושים זאת בשמנו כמפיץ מורשה בשמו של הספק.
הרכישה שלך תטופל על ידי Digital River, Inc. או אחת מחברות הבת שלה, בהתאם למיקומך. תוכל למצוא מידע נוסף על חברות הבת שלנו כאן.
חשוב: נא לקרוא תנאים אלה בעיון לפני ביצוע רכישה באתר. הם כוללים מידע על הגבלות והחרגות חשובות החלות על הרכישה שלך מהאתר, לרבות הגבלות על חבות וסעיף בוררות מחייבת. כאשר אתה מבצע הזמנה באתר אתה מסכים להתחייב לתנאים אלה, וכל מכירה באמצעות האתר מותנית בקבלת תנאים אלה. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאים אלה, עליך להפסיק את השימוש באתר ולהימנע מביצוע הזמנה.
הנך מחויב למלא אחר הוראות התנאים בגרסה התקפה בתאריך ביצוע ההזמנה. עם זאת, אנו עשויים לשנות תנאים אלה מעת לעת, ובמקרה כזה, נפרסם את התנאים המעודכנים באתר. באחריותך לעיין בתנאים בכל פעם שאתה מבצע רכישה מאיתנו.

זהות המפעיל

Digital River, Inc.
10380 Bren Road West
Minnetonka, MN 55343
כתובת דוא"ל: onlinestore.en.cs@digitalriver.com

סעיף 1: כלל ההסכם

תנאים אלה כוללים את כלל ההסכם בינך לבין Digital River בנוגע לרכישת מוצרים או שירותים מאתר זה, והם גוברים על כל ייצוגים, הסכמים או תנאים קודמים המשתמעים מסחר, מהלך עסקי או מנהג. שום תיקון בתנאים אלה אינו ניתן לאכיפה עלינו אלא אם כן הוא כתוב וחתום על ידינו.

סעיף 2: הפרטיות שלך

מדיניות הפרטיות שלנו, המשולבת בתנאים אלה על ידי הפניה, מסדירה את מסירת המידע האישי על-ידך באמצעות אתר זה ואת השימוש שלנו במידע זה. כאשר אתה מוסר לנו מידע אישי שלך בקשר להזמנה שלך, אתה מסכים לכך שאנו נעבד (באופן ישיר או באמצעות ספקי שירות של צד שלישי) את המידע שלך על-מנת לספק את הזמנתך ובהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.
לצפייה במדיניות הפרטיות התקפה, נא ללחוץ כאן.
הן Digital River והן הספק שלנו מעבדים מידע אישי כבעלי שליטה על המידע בזכות עצמם. בהיותם שני בעלי שליטה נפרדים על המידע, אין ל-Digital River או לספק שליטה על תהליך עיבוד המידע האישי שלך על-ידי הצד השני. הספק עשוי לעבד את המידע האישי שלך על-מנת לשלוח את הזמנת הסחורה אליך, כדי לפשט את תהליך ההחזרה של מוצרים וכדי לספק לך שירות לקוחות. הספק גם עשוי להשתמש במידע האישי שלך למטרות שיווק, בהתאם לחוק החל ובכפוף להסכמתך, כאשר זו נדרשת. כדי להבין איזה שימוש עושה הספק במידע, עליך לקרוא ולהבין את הודעת הפרטיות ואת כללי מדיניות הפרטיות שלו.

סעיף 3: החובות וההצהרות שלך

אתר זה אינו מיועד או מכוון לילדים או לאנשים אחרים שאינם בעלי כשרות משפטית להיות צד בחוזה. בעת ביצוע הזמנה, אתה מצהיר שיש לך את הכשרות המשפטית להיות צד בחוזה במדינה או בארץ שבה אתה מתגורר. אם אתה מבצע הזמנה בשמו של גורם צד שלישי, אתה מצהיר כי ברשותך הסמכות לפעול בשמו של אותו גורם וכי הסכמתך לתנאים אלה מהווה הסכמה של אותו גורם צד שלישי.
אתה מצהיר שתציית לכל החוקים והתקנות החלים, לרבות תקנות ייצוא וייבוא. אתה מסכים שאינך רוכש את המוצרים או השירותים לצורך ייצוא, מכירה חוזרת, העברה או שימוש בניגוד לחוקים החלים, ובכלל זה, מבלי להגביל, תקנות מנהל הייצוא של ארה"ב או סנקציות וחרמות אשר הוטלו על-ידי מחלקת האוצר של ארצות הברית. בנוסף, אתה מסכים לכך שלא תעשה בהם כל שימוש בלתי חוקי או בלתי מורשה.
אתה מסכים שהמידע שאתה מספק בקשר לרכישה שלך, ובכלל זה הכתובת הפיזית שלך, כתובת הדוא"ל ופרטי התשלום שלך, הוא מידע מלא ומדויק. אתה מצהיר שהנך מורשה לחייב וליזום תשלום באמצעות אמצעי התשלום שאתה מייעד לרכישה שלך.

סעיף 4: ביצוע הזמנה

כאשר אנו מציעים מוצרים ושירותים למכירה באתר זה, אנו מזמינים אותך להציע הצעה לרכישת המוצרים והשירותים המוצגים. כאשר אתה מבצע הזמנה על-ידי לחיצה או הפעלה של הלחצן או ההיפר-קישור המתאים באתר, אתה מגיש לנו הצעה מחייבת מבחינה משפטית לרכוש את המוצרים והשירותים שבחרת בכפוף לתנאים אלה.
אנו נסכים להצעתך רק לאחר שנקבל אישור מאמצעי התשלום שבחרת ולאחר שנשלח את המוצר שלך או נעמיד אותו לרשותך בדרך אחרת, לדוגמה באמצעות קישור להורדה.
על פי שיקול דעתנו, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לדחות את הצעתך ולבטל את הזמנתך. כל אישור הזמנה שנוצר על ידי המערכת, שאותו אנו שולחים עם השלמת הזמנתך מהווה אישור בלבד לקבלת הצעתך ואינו מהווה הסכמה להצעתך, הנתונה לתיקון לפני משלוח המוצרים הפיזיים שלך או אספקת השירותים שלך. לאחר בדיקה ואימות מוצלח של פרטי ההזמנה והתשלום שלך, Digital River תרכוש את הסחורה שהזמנת מהספק שלנו לצורך מכירתה החוזרת לך.
בעת ביצוע הזמנה, אתה מסכים לשימוש שאנו עושים בתקשורת אלקטרונית בקשר לעסקה שלך ולמשלוח אלקטרוני של הודעות, כללי מדיניות ורשומות על העסקה.
אתה מסכים כי אנו רשאים לשמור רשומות חוזה רלוונטיות, כולל תכתובות ואישורים, על פי המותר בחוק.

סעיף 5: תיאור המוצר ותמחור

אנו עושים כל ניסיון להבטיח כי המוצרים והשירותים המוצעים למכירה באתר מתוארים ומוצגים בצורה מדויקת ומלאה ככל האפשר. עם זאת, עלולות להתרחש טעויות ואם ישנן טעויות, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן ולשנות.
המחירים עשויים להשתנות. המחירים לתשלום הם המחירים התקפים במועד שבו אנו מקבלים את הצעתך, והם נקובים במטבע המוצג באתר. אלא אם כן צוין אחרת באתר, מחיריהם של מוצרים ושירותים אינם כוללים מע"מ, מיסים אחרים, דמי משלוח, מסי יצוא או חיובים אחרים.

סעיף 6: תנאי תשלום

אתה מסכים לשלם עבור המוצר בעזרת אמצעי התשלום המוצעים באתר זה. אמצעי תשלום אלה עשויים להיות כפופים לתנאים ולהגבלות שלהם. אנו עשויים להשתמש בספקי שירותים של צד שלישי כדי לעבד ולאשר את התשלום שלך. בעת ביצוע הזמנה, אתה מתיר לנו ולספק/י שירותי צד שלישי שלנו לחייב אותך בגין הרכישה באמצעות אמצעי התשלום שבחרת. בנוסף, אתה מסכים כי אנו עשויים לחייב את סכום הרכישה הכולל – כולל כל המסים, דמי המשלוח ודמי המכס החלים – באמצעי התשלום הנבחר שלך. אם סיפקנו לך את המוצר או השירות שלך והתשלום נכשל מכל סיבה שהיא, אתה מסכים לשלם לנו את מלוא הסכום על פי דרישה.

סעיף 7: ייצוא

המוצרים והשירותים הנמכרים באתר זה כפופים לחוקים ולתקנות הייבוא, הייצוא והייצוא מחדש של ארצות הברית ומדינות אחרות. בעת השלמת מכירה באתר, אתה מסכים לציית לחוקים ולתקנות ייבוא וייצוא אלה, לרבות חוקים ותקנות המטילים מגבלות על היעדים, המשתמשים והשימוש הסופי במוצרים ובשירותים. אתה מסכים שלא תרכוש ולא תשתמש במוצרים או בשירותים כלשהם המוצעים למכירה באתר זה אם חוקים כלשהם החלים במדינתך אוסרים עליך לעשות זאת. אסור בהחלט לגשת או להשתמש במוצרים או בשירותים הנמכרים באתר זה במיקום בו השימוש בהם אינו חוקי או אסור בהחלט.
לשום גוף הנכלל ברשימת (List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons) SDN הזמינה בכתובת https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/sdn-list/pages/default.aspx, אין ולא היה אינטרס בעלות כלשהו במוצרים הנרכשים באתר זה.
בעת השלמת מכירה באתר זה, אתה מתחייב שאתה לא נכלל ושאינך נמצא בבעלות בשיעור של 50% או יותר של אדם אחד או יותר או חברות הנכללים ברשימת SDN. בנוסף, אתה מתחייב כי אינך פועל בשמו, וכי לא תפנה מוצרים שנרכשו באתר זה (1) לכל גורם מוגבל המזוהה על ידי ממשלת ארה"ב; (2) לכל גורם אשר נחסם על-ידי הפעלת חוק; או (3) לכל שימוש סופי או יעד אסור כמפורט בתקנות מנהל הייצוא של ארה"ב.

סעיף 8: עלויות מכס ויבוא

כאשר אתה רוכש מוצר פיזי עשויים לחול עליו תעריפי מכס, מכס, אגרות, מיסים ו / או חיובים אחרים שהתשלום שלהם עשוי להתבצע במדינת היעד ("עלויות יבוא"). אלא אם הצהרנו על כך בצורה מפורשת בזמן תהליך ההזמנה, התשלום שלך בגין ההזמנה לא כולל את עלויות הייבוא האמורות. אתה מסכים, שכצד המקבל בארץ היעד של המוצר, הנך אחראי להכנסת המוצרים או השירותים לתוך הארץ שבה בכוונתך להשתמש בהם, להצהרה נאותה על הסחורה לרשויות המכס המתאימות, לתשלום של עלויות הייבוא, ולעמידה בכל דרישה נוספת הקשורה לתהליך הייבוא.
בעת השלמת מכירה, ייתכן ותינתן לך אפשרות לשלם מראש את עלויות הייבוא. אנו נעשה מאמצים סבירים מבחינה מסחרית כדי לאמוד את עלויות הייבוא הללו. עם זאת, אין לנו שליטה על עלויות אלה, ולכן אין ביכולתנו לאמוד בדיוק של 100% את גובה עלויות הייבוא. אתה מסכים לכך שעלויות הייבוא בפועל עשויות להיות שונות מהאומדן שלנו.
 • אם תבחר לשלם את עלויות הייבוא מראש: במקרה שעלויות הייבוא יהיו גבוהות יותר מהאומדן שלנו, לא נדרוש ממך לשלם סכום כסף נוסף, ובמקרה שעלויות הייבוא יהיו נמוכות יותר מהאומדן שלנו, לא נחזיר לך את ההפרש.
 • אם תבחר שלא לשלם מראש את עלויות הייבוא: אתה נושא באחריות לתשלום כל עלויות הייבוא. אם גורם אחר מלבדך משלם בשמך חלק מעלויות הייבוא בפועל או את סכום העלויות בשלמותו במטרה לשחרר את הסחורה, אתה תחזיר, על פי דרישה, את מלוא הסכום ששולם בגין עלויות הייבוא בפועל. אי תשלום של עלויות הייבוא במועדם עלול לגרום לעיכובים במשלוח וגם עלול לגרום לכך שתחויב באגרות ותעריפים נוספים
עליך לפנות למשרד המכס המתאים לקבלת פרטים על גובה עלויות הייבוא, הדרישות והנהלים החלים על הרכישה שלך.

סעיף 9: תנאים נוספים

השימוש שלך במוצרים ובשירותים שאנו מציעים עשוי להיות כפוף לתנאים הנוספים של הספקים שלנו, ואלה יוצגו לך בזמן הרכישה או יישלחו אליך ביחד עם המוצר או השירות שלך. לפני השלמת הרכישה, קרא בעיון את כל התנאים והתניות הנוספים אשר יוצגו לך. אל תשלים את הרכישה אם אינך מסכים לתנאים אלה. כאשר התנאים הנוספים נשלחים אליך ביחד עם המוצר או השירות שלך, עליך לעיין בהם ללא דיחוי. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אל תשתמש במוצר או בשירות, ופנה לשירות הלקוחות כדי ליזום החזרה.
כאשר המוצר או השירות שאנו מציעים למכירה הוא תוכנה, אנו מציעים לך רישיון לשימוש בתוכנה. למעט במקרים בהם הדבר מותר במסגרת החוק או במסגרת תנאי הרישיון המוצגים, אין להעתיק, להתאים, לתרגם, להפוך לזמינה, להפיץ, לגוון, לשנות, לפרק, להדר לאחור, לבצע הנדסה הפוכה, או לשלב את התוכנה עם כל תוכנה אחרת.
בכל הנוגע לרכישה של זכות להשתמש בשירות, כגון במקרה של אחריות, תוכנה כשירות, או קבלת רשות כניסה למוצר או שירות המופעל ומוצע על-ידי הספק שלנו או על-ידי צד שלישי, אנו מוכרים לך זכות לא-מוחשית לקבל גישה, להשתמש, או להשתתף בשירות צד שלישי זה למשך פרק זמן מוגדר. אין אנו המפעילים של השירות ואיננו מצהירים או מתחייבים לגבי זמינותו של שירות זה.

סעיף 10: משלוח ומסירה

אם נקבל את הצעתך, אנו נעשה מאמץ סביר מבחינה מסחרית לשלוח ולמסור מוצרים פיזיים ליעד שציינת בתהליך ההזמנה ואשר מופיע גם באישור ההזמנה שנשלח אליך. עליך לבדוק את כתובת המשלוח שמסרת בתהליך ההזמנה (“כתובת המשלוח”). אם גילית טעויות או השמטות, עליך ליצור עמנו קשר כדי לתקן את כתובת המשלוח בהקדם האפשרי. אין באפשרותנו לשנות את כתובת המשלוח לאחר עיבוד ההזמנה והספקתה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל את הזמנתך ו/או לחייב אותך בכל עלות נוספת שתיגרם עקב שינוי כלשהו בכתובת המשלוח מצידך.
מסגרות זמן משלוח שאנו מספקים בתהליך התשלום הן הערכות בלבד ואינן מובטחות.
במקרים שבהם אנו מספקים מוצר בחלקים, כל חלק מהווה הסכם נפרד. כל פגם בחלק אחד או יותר לא יהווה עילה מצידך לדחות את ההסכם הכולל, או לבטל כל חלק אחר שלא סופק עדיין.

סעיף 11: החזרות והחזרים כספיים

נא עיין במדיניות ההחזרה המוצגת באתר למידע על מדיניות ההחזרה החלה על הרכישה שלך. כל זכות להחזרה החלה על רכישת תוכנה על-ידך לא תחול במקרה שפתחת את אריזת הניילון של התכנה, שברת את חותם הרישיון ו/או השתמשת בתוכנה. בהיעדר מדיניות החזרה של הספק, Digital River מציעה מדיניות החזרה סטנדרטית בתוך 30 יום עבור מוצרים זכאים
רוכשים מחוץ לארצות הברית – ייתכן שיחולו תנאים מיוחדים על זכותכם להחזרה ולקבלת החזר כספי. נא לעיין בסעיף תנאים מקומיים בינלאומיים להלן.
בכל שאלה לגבי ההזמנה שלך, אנא פנה אלינו ב-onlinestore.en.cs@digitalriver.com ואנו נפנה את שאלתך לצוות שירות הלקוחות המתאים לאופי ההזמנה שלך.

סעיף 12: בעלות וסיכון להפסד

בתנאי שאמצעי התשלום שייעדת לרכישה כובד, (1) הבעלות על המוצרים הפיזיים עוברת אליך כאשר אנו מספקים את המוצרים הפיזיים לכתובת המשלוח; (2) הבעלות על מוצרים ושירותים דיגיטליים עוברת כאשר אנו הופכים את המוצר זמין להורדה.
הסיכון להפסד (1) עבור מוצרים פיזיים עובר אליך כאשר אנו מספקים את הטובין הפיזיים לכתובת המשלוח; וכן (2) עבור מוצרים ושירותים דיגיטליים כאשר אנו הופכים את המוצר זמין להורדה. אם לא נדרשת חתימה למסירת טובין פיזיים, אתה מקבל את כל הסיכון להפסד כתוצאה מגנבה או אובדן כאשר אנו מוסרים את המוצר בכתובת המסירה.
אם תסרב לקבל את המשלוח כאשר השליח שלנו ינסה לבצע מסירה של מוצרים פיזיים כלשהם, אתה מקבל על עצמך כל סיכון להפסד או נזק למוצרים כאשר הספק מנסה לבצע את המסירה. במקרה כזה, (1) אתה עדיין אחראי לתשלום המלא עבור המוצרים שהספק ניסה למסור; (2) אתה אחראי לכל עלות נוספת המיוחסת לסירובך לקבל את המשלוח, לרבות עלויות אחסון; וכן (3) לאחר 30 ימים, אנו נהיה רשאים להיפטר מהמוצרים בכל דרך על-פי שיקולנו, וכן נהיה רשאים לפתוח בהליכי מכירה כלשהם כנגד כל סכום שהוא שטרם שלמת לנו.

סעיף 13: אחריות

למעט במקרים שבהם החוק מחייב זאת, או שהוצהר על ידינו באופן אחר בכתב, איננו מעניקים כל אחריות על המוצרים והשירותים שאנו מוכרים. אין אנו מצהירים דבר באשר לאיכות, התאמה למטרה מסוימת, ביצועים, התאמה לתיאור, התקנת תוכנה, הגדרות תצורה או תיקון שגיאות או פגמים. אתה תוכל ליהנות מכל אחריות שמציע היצרן, מעניק הרישיון או הספק של המוצר או השירותים בקשר למכירה. לפרטים על אחריות כלשהי החלה על רכישתך, עיין בתיעוד הרלוונטי הנלווה למוצר או באתר בו רכשת את המוצר או את השירות שלך. תיעוד זה עשוי לכלול גם את הנהלים החלים על תיקון או החלפה של מוצרים פגומים.

סעיף 14: הגבלת חבות

Digital River אינה היצרנית או המפרסמת של המוצרים והשירותים המוצעים למכירה באתר זה. למעט אם נקבע אחרת במסגרת תנאים אלה, Digital River מספקת מוצרים ושירותים "כפי שהם" במידה המלאה המותרת על פי החוק, ללא אחריות או מצג מכל סוג שהוא. Digital River מתנערת, במידה המלאה המותרת על פי החוק, מכל אחריות, מפורשת, משתמעת והמעוגנת בחוק, כולל כל האחריות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה. החברה אינה מתחייבת כי מוצרים כלשהם יהיו במלאי, בטוחים, נטולי פגמים, מתאימים למפרט, ערבויות, הצהרות או הבטחות בכתב או בעל פה. Digital River אינה מתחייבת כי המוצרים לא יאבדו או יינזקו במהלך המשלוח.
במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, בשום מקרה ובכפוף לשום תיאוריה משפטית, לא יהיו Digital River, הספקים שלה מעניקי הרישיונות שלה אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזקים, עלויות או חבויות הנובעים או קשורים לרכישה או לשימוש במוצרים ושירותים כלשהם או לתנאים אלה, לרבות, ללא הגבלה, כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי או מיוחד (למשל, נזקים בגין הוצאות או שיבוש עסקים, נזק לרכוש, שכר טרחת עורכי דין, אובדן רווחים, אובדן שימוש, הכנסות, מוניטין או שווי נכסים או ניירות ערך) גם אם ל-Digital River ניתנה הודעה או שהיא מודעת בדרך אחרת לאפשרות של נזקים מעין אלה. האחריות המצטברת הכוללת של Digital River הנובעת או קשורה לרכישה ולמכירה של מוצר או שירותים מוגבלת לסכום ששילמת ל-Digital River עבור המוצר או השירות.
מגבלות האחריות שלעיל מהוות את התשתית של ההסכם בינך לבין Digital River. הגבלת האחריות שלעיל לא תחול על אחריות של Digital River בגין (א) מוות, נזק אישי, או נזק לרכוש הנגרם באופן ישיר או סמוך על ידי הפריט שרכשת מ-Digital River; או (ב) נזקים שנגרמו כתוצאה מהונאה, מצג שווא במרמה, התנהגות בלתי הולמת בזדון, רשלנות חמורה של Digital River, או כל נושא אחר שבגינו לא ניתן להחריג או להגביל את האחריות על פי החוק החל.
דבר בסעיף זה אינו מגביל או מחריג אחריות שלא ניתן להגביל או להחריג על פי החוק החל.

סעיף 15: שיפוי

אתה מסכים לשפות ולפטור את Digital River, חברת האם שלנו, ואת כל אחד מבעלי התפקידים, העובדים, הסוכנים, השותפים, ספקי התוכן, נותני השירותים, הספקים ומעניקי הרישיונות (יחד "הצדדים הפטורים") מכל תובענה, חבות, עלות, הפסד והוצאה, לרבות שכר טרחת עורכי דין סביר, כתוצאה מ- (1) רכישה על-ידך של מוצרים ושירותים המוצעים באמצעות אתר זה; ו-(2) מעשי או מחדלי הונאה או הטעיה מצדך, או הפרה או פגיעה בחוק, כולל הפרה של כל תביעה בקניין רוחני או הפרה של תנאים אלה.

סעיף 16: יישוב מחלוקות

אנו מקווים כי אתה מרוצה לחלוטין מהמוצר או השירות שרכשת. אנו נעשה כל מאמץ סביר לפתור כל מחלוקת שתהיה לך איתנו. עם זאת, אם לא נוכל לפתור מחלוקת המתעוררת בקשר לעסקה שלך, אתר זה או תנאים אלה לשביעות רצונך, סעיף זה מסדיר את תהליך יישוב המחלוקת.
רוכשים מחוץ לארצות הברית – ייתכן שיחולו תנאים מיוחדים על זכותכם ליישוב מחלוקות. נא לעיין בסעיף תנאים מקומיים בינלאומיים להלן.
הוראת בוררות
כל טענה, מחלוקת או ויכוח שעשוי להיות לך איתנו, הנובעים, מתייחסים או קשורים לאתר זה או לעסקה שלך, ייושבו אך ורק על-ידי בוררות מחייבת באמצעות איגוד הבוררות האמריקני ("AAA") אשר תנוהל בפני בורר יחיד. על פי הכללים והנהלים החלים שנקבעו על ידי AAA, לרבות הנהלים המשלימים של AAA למחלוקות הקשורות לצרכנים (לפי העניין) וכפי שתוקנו על-ידי תנאים אלה ("כללי ונהלי בוררות").
הכללים של AAA וטופס ליזום הליכי בוררות זמינים באתר AAA בכתובת http://www.adr.org.
סעיף זה חל על כל הצרכנים במידה המלאה המותרת על פי החוק. המחלוקות המוסדרות על-ידי סעיף זה כוללות ללא הגבלה (1) תביעות הנובעות מכל היבט במערכת היחסים בינך ובינינו; (2) תביעות הנובעות מהשימוש שלך באתר זה; ו-(3) תביעות שהן כיום נושא של תובענה המיומרת להיות מאושרת כתביעה ייצוגית, בה אינך חבר בקבוצה מאושרת.
עם זאת, הליך יישוב סכסוך אינו חל באופן ספציפי על (1) תביעה הנוגעת לאכיפה או לתקפות זכויות הקניין הרוחני שלך או שלנו; או (2) תביעה המתייחסת לטענה לגנבה, פירטיות או שימוש בלתי מורשה.
אתה מסכים: (1) הבורר יהיה כפוף לחוק במדינת ניו יורק התואם את חוק הבוררות הפדרלי ואת תקנות ההתיישנות החלות, לרבות עקרונות ההון, ויכבד תביעות זכות המוכרות בחוק; (2) הבורר לא יהיה מחויב לפסיקות בתהליכי בוררות קודמים בהם היינו מעורבים, אבל הוא יהיה מחויב לפסיקות בתהליכי בוררות קודמים בהם אנחנו ואתה היינו מעורבים, במידה הנדרשת על פי החוק החל; (3) במקרה שתצליח להוכיח כי עלויות הבוררות יהיו גבוהות מדי בהשוואה לעלויות ההתדיינות המשפטית, אנו נשלם חלק מדמי ההגשה והשימוע שלך בקשר לבוררות בסכום שיקבע הבורר כי הוא נחוץ כדי למנוע מצב שבו עלויות הבוררות גבוהות מדי.
אתה ואנחנו מסכימים כי (1) כל אחד מאיתנו יכול להגיש טענות כנגד האחר רק על בסיס אישי ולא תהיה אפשרות להגיש תביעה לבוררות על בסיס קבוצתי או ייצוגי; (2) בוררות יכולה להכריע רק בנוגע לתביעות האישיות שלך ו / או שלנו, והבורר רשאי לפסוק סעד רק לטובת הצד היחיד המבקש סעד, ורק במידה הדרושה למתן סעד הנדרש מתביעתו/תיו האישית/ות של אותו צד; ו-(3) הבורר אינו רשאי לאחד או להצטרף לתביעות של אנשים או צדדים אחרים אשר עשויים להיות במצב דומה, ואין הוא רשאי לנהל בכל דרך אחרת כל צורה של הליך מאוחד, מייצג או קבוצתי. אם נקבע כי סעיף כלשהו בפסקה זו אינו חוקי, לא תקף או בלתי ניתן לאכיפה, כי אז תהיה כל הוראת הבוררות הזו בטלה ומבוטלת, ואף אחד מהצדדים לא יהיה רשאי לנהל תהליך בוררות לגבי המחלוקת שלו.
למעט כמפורט בפסקה הקודמת, אם חלק כלשהו בהוראת בוררות זו נחשב כלא תקף, בלתי ניתן לאכיפה או בלתי חוקי, או מתנגש בדרך אחרת עם כללי הבוררות והנהלים שנקבעו על ידי AAA, הרי שההוראות הנותרות בהוראת הבוררות לא יהיו מושפעות וייאכפו במידה המלאה המותרת על פי החוק.
החוק התקף והסמכות השיפוטית
במקרה שהוראת הבוררות הנ"ל אינה חלה עליך או על תביעה או מחלוקת מסוימת, אתה מסכים שכל תביעה או מחלוקת שנוצרה או שעלולה להיווצר בינך לבינינו חייבת להיפתר אך ורק על ידי בית משפט מדינתי או פדרלי הנמצא במחוז הנפין, מינסוטה. כמו כן, אתה וגם אנחנו מסכימים להיות כפופים לסמכות השיפוט האישית של בתי המשפט הממוקמים במחוז הנפין, מינסוטה, לצורך התדיינות משפטית בכל התביעות או המחלוקות הללו תוך החלת החוק של מדינת ניו יורק, ארצות הברית של אמריקה.

סעיף 17: נתיקות

אם נקבע כי הוראה כלשהי (או חלק מהוראה) בתנאים אינה תקפה, לא חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה, הדבר לא ישפיע על תוקף ההוראות הנותרות, והן וייאכפו במידה המלאה המותרת על פי החוק החל.

סעיף 18: העדר ויתור

כל עיכוב או כישלון מצדנו לממש או לאכוף זכות או הוראה כלשהי בתנאים אלה לא יהווה ויתור מצידנו. ויתור על כל הפרה או אי-קיום התחייבות במקרה אחד אינו מהווה ויתור על כל הפרה או אי-קיום התחייבות במקרה אחר. שום ויתור מצדנו לא יהיה תקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם על-ידנו.

תנאים מקומיים בינלאומיים

רוכשים מחוץ לארצות הברית, התנאים המפורטים להלן בסעיף תנאים מקומיים בינלאומיים הם נוספים ומשלימים את התנאים לעיל. במקרה שהוראה בסעיף זה אינה עולה בקנה אחד עם התנאים הכלליים המפורטים לעיל, התנאים הספציפיים לאזור השיפוט שלך יחולו על הרכישה שלך

האיחוד האירופי, אנגליה וויילס

הזכות לסגת

אם אתה צרכן, בנוסף לכל מדיניות החזרות הקשורה למכירה שלך, יש לך זכות לסגת (או לבטל) מהסכם זה בתוך 14 ימים קלנדריים מבלי לספק סיבה כלשהי.
במקרה של שירות או תוכן דיגיטלי, הזכות לסגת תפוג 14 יום מיום עריכת ההסכם.
במקרה של טובין, הזכות לסגת תפוג 14 יום לאחר היום שבו אתה, או צד שלישי שמונה על ידך (למעט שליח), מקבל בעלות פיזית על הטובין או:
 • במקרה של מספר פריטי טובין בהזמנה אחת הנמסרים בנפרד, היום שבו אתה, או צד שלישי שמונה על ידך, מקבל בעלות פיזית על פריט הטובין האחרון;
 • במקרה של טובין המורכב ממספר אצוות או חלקים, היום בו אתה, או צד שלישי שמונה על ידך, מקבל בעלות על האצווה או החלק האחרון ;
 • במקרה של חוזה למסירה סדירה של טובין במהלך פרק זמן מוגדר, היום שבו אתה, או צד שלישי שמונה על ידך, מקבלים בעלות פיזית על פריט הטובין הראשון.
השלכות נסיגה
אם תיסוג מהסכם זה, אנו נחזיר לך את כל התשלומים שקיבלנו ממך – כולל עלויות משלוח (למעט עלות נוספת הקשורה לבחירתך בשיטת משלוח מהירה יותר משיטת המסירה הזולה ביותר) – וזאת לא יאוחר מ-14 יום מהיום עליו שבו קיבלנו את הודעתך על הנסיגה. למעט אם הבעת את הסכמתך המפורשת לשיטת החזר אחרת, אנו נחזיר לך את התשלום על-ידי שימוש באותו אמצעי תשלום שבו השתמשת בעסקה המקורית. בכל מקרה, לא תחויב בדמי טיפול או ביטול עבור ההחזר הכספי שלך.
עליך להחזיר לנו כל טובין באופן מיידי, ובשום מקרה לא יאוחר מ-14 יום מיום הודעתך על נסיגתך מהסכם זה. העמידה במועד סופי זה תתקיים אם תשלח אלינו את הטובין לפני תום תקופה זו של 14 יום. אתה זה שתישא בעלויות הישירות של החזרת הטובין אלינו. עליך לנקוט אמצעי זהירות נדרשים לשימור הסחורה ועליך לשלם לנו בגין כל אובדן ערך בטובין המיוחס ישירות לניטול או טיפול בלתי נאות של הטובין במטרה לבדוק את האיכות, המאפיינים והפונקציונליות של הטובין. אנו רשאים לסרב להנפיק החזר כספי עד שנקבל בחזרה את הטובין או עד שתספק הוכחה להחזרת הטובין.
אובדן זכות נסיגה במקרה של מוצרים דיגיטליים
כאשר הסכם זה כולל מסירה של תוכן דיגיטלי אשר אינו מסופק בתווך פיזי, זכות הנסיגה שלך תפוג במקרה ש-(1) אתה מסכים במפורש כי ביצוע החוזה יחל לפני תום תקופת הנסיגה של 14 יום ו-(2) אתה מאשר כי תאבד את זכותך לנסיגה אם ביצוע ההסכם יחל לפני תום תקופת הנסיגה של 14 יום.
העדר זכות לסגת
עבור כל חוזה שכרוך במסירת הקלטות קול, הקלטות וידאו או תוכנת מחשב באריזה סגורה, אתה מאבד את הזכות שלך לנסיגה עם הסרת או שבירת החותם לאחר המסירה.
לא תהיה לך זכות ביטול כאשר ההסכם כולל אספקת סחורות אשר יוצרו לפי מפרט שלך או הותאמו באופן ברור לדרישות שלך.
מימוש הזכות לסגת
אם ברצונך לממש את זכותך לסגת, אנא הודע לנו על החלטתך לסגת באמצעות הדואר הרגיל או הדואר האלקטרוני.
Digital River Ireland Ltd.
3rd Floor Kilmore House
Park Lane
Spencer Dock
Dublin 1
Ireland D01 XN99
cancellation_eu@digitalriver.com
אינך נדרש להשתמש במתכונת מסוימת כלשהי למימוש זכות זו; די בהצהרה חד משמעית שאתה מממש את זכותך לסגת.
תוכל גם לממש את זכותך באמצעות הטופס המקוון הזמין בקישור זה: טופס ביטול.
אין זה משנה באיזו דרך תפנה אלינו, עליך לשלוח את הודעת הנסיגה שלך לפני תום תקופת הביטול.

ערבויות

על פי החוק באיחוד האירופי וחוקים רלוונטיים במדינות החברות, בכפוף לחריגות המפורטות להלן, כל המוצרים שתרכוש מהאתר מוגנים על ידי אחריות בת שנתיים לכך שהמוצרים עומדים בתנאי ההסכם.
מוצר עומד בתנאי ההסכם אם:
 • הוא תואם לתיאור שסיפקנו לך לפני עריכת ההסכם;
 • הוא מתאים למטרה שלשמה הוא דרוש לך אם הודעת לנו על מטרה זו לפני עריכת ההסכם;
 • הוא מתאים למטרות השימוש של מוצרים מאותו סוג; וכן
 • הוא מפגין את האיכות ומטרת השימוש שניתן לצפות באופן סביר מטובין מאותו סוג, ושאתה כצרכן, יכול לצפות באופן סביר בהתחשב באופי המוצר, תוך התחשבות בכל ההצהרות שנעשו על ידינו או על-ידי היצרן או נציגו, בפרט אם נעשו במסגרת פרסומים או תוויות.
מוצר לא ייחשב כלא מתאים אם היית מודע (היית צריך להיות מודע) לחוסר ההתאמה בזמן עריכת ההסכם. מוצר לא ייחשב כלא מתאים אם חוסר ההתאמה נובעת מחומרים אשר סופקו על ידך.
אם מוצר לא תואם להסכם, יש לך זכות (1) לבקש מאיתנו להביא את הטובין למצב של התאמה ללא תשלום על ידי תיקון או החלפה של המוצר; (2) לקבל הנחה במחיר; או (3) לבטל את ההסכם בנוגע לכל טובין שאינם מתאימים. יתכן שלא תהיה זכאי לתיקון או להחלפה אם תיקון או החלפה אינם אפשריים או שהעלות אינה עומדת באותו יחס לעלות של סעד חלופי.
אם אתה צרכן בארצות הבאות, פרקי הזמן הבאים חלים על הרכישה שלך:
 • פינלנד – – משך האחריות מבוסס על אורך החיים הצפוי.
 • איסלנד – על פי רוב, משך האחריות הוא 2 שנים ו-5 שנים על טובין שאורך חייהם צפוי להיות ארוך יותר.
 • אירלנד – עליך לממש את זכויותיך בתוך פרק זמן מוגבל של 6 שנים.
 • הולנד – משך האחריות מבוסס על אורך החיים הצפוי של הטובין.
 • נורבגיה – על פי רוב, המשך הוא 2 שנים ו-5 שנים על טובין שאורך חייהם צפוי להיות ארוך יותר.
 • שבדיה – משך האחריות הוא 3 שנים.
 • אנגליה, ויילס, וצפון אירלנד – עליך לממש את זכויותיך בתוך פרק זמן מוגבל של 6 שנים.
 • סקוטלנד - עליך לממש את זכויותיך בתוך פרק זמן מוגבל של 5 שנים.

יישוב מחלוקות

אלא לא הוסכם אחרת על ידי הצדדים א שהדבר אסור על פי החוק המקומי, תנאים אלה יהיו כפופים לחוק האנגלי ושני הצדדים מסכימים לסמכות השיפוט הלא בלעדית של בתי המשפט האנגלי של לונדון לגבי התנאים וכל עניין אחר הקשור אליהם, וכל ההליכים יתנהלו באנגלית.
הנציבות האירופית מספקת פלטפורמה מקוונת ליישוב סכסוכים, אליה תוכל לגשת כאן: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
עבור מכירות בגרמניה, בהתאם לפרק 36 סעיף מס' 1. 1 VSBG, איננו מסכימים ואיננו מחויבים להשתתף בתהליך בוררות מחוץ לכותלי בית המשפט בפני ועדת בוררות של צרכנים.
למכירות בצרפת, במקרה של מחלוקת בין Digital River לצרכן, ננסה למצוא פתרון מקובל. ללא הסכם ידידותי, תוכל להפנות את העניין ללא תשלום למתווך הצרכני אליו אנו שייכים, דהיינו איגוד המתווכים האירופיים (AME CONSO), תוך שנה מהגשת התלונה בכתב אלינו. הפנייה למתווך הצרכנים חייבת להתבצע או על ידי מילוי הטופס שסופק למטרה זו באתר AME CONSO (www.mediationconso-ame.com) או בדואר הממוען אל AME CONSO, 197 Boulevard Saint-Germain - 75007 PARIS