ข้อกำหนดการขายของ Digital River

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 7/7/2023Digital River, Inc. และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า "Digital River", "เรา" และ "พวกเรา") เป็นผู้ให้บริการระดับโลกด้านตัวแทนจำหน่ายออนไลน์ที่พร้อมให้บริการทั่วโลก เราจัดเตรียมบริการที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การป้องกันการฉ้อโกง ภาษี และการชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์หรือผู้ผลิต ("ซัพพลายเออร์") ที่มีชื่อปรากฏบนเว็บไซต์หรือโซลูชันการค้าที่มีข้อกำหนดการขายเหล่านี้ ("ข้อกำหนด") ปรากฏอยู่ ("เว็บไซต์") เมื่อเราทำให้ผลิตภัณฑ์และบริการมีความเหมาะสม ("บริการ") และพร้อมจำหน่ายผ่านทางเว็บไซต์ เราจะดำเนินการดังกล่าวภายใต้ชื่อของเราในฐานะตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตในนามของซัพพลายเออร์ของเรา
การสั่งซื้อของคุณจะได้รับการจัดการโดย Digital River, Inc. หรือบริษัทสาขาแห่งใดแห่งหนึ่งของบริษัทตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณ โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทสาขาของเราได้ที่นี่
สิ่งสำคัญ : โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนทำการสั่งซื้อจากเว็บไซต์นี้ เนื่องจากมีการระบุถึงข้อจำกัดและข้อยกเว้นที่สำคัญซึ่งบังคับใช้กับการสั่งซื้อของคุณจากเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อจำกัดความรับผิดและข้ออนุญาโตตุลาการบังคับ การดำเนินการสั่งซื้อบนเว็บไซต์นี้ แสดงว่าคุณตกลงที่จะมีผลผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ และการขายใดๆ ผ่านเว็บไซต์นี้จะเป็นไปตามเงื่อนไขเมื่อคุณยอมรับข้อกำหนดเรียบร้อยแล้ว หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดใดๆ เหล่านี้ คุณต้องยุติการใช้เว็บไซต์นี้ และคุณต้องไม่ดำเนินการสั่งซื้อของคุณให้เสร็จสมบูรณ์
คุณมีข้อผูกพันภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้โดยมีผลในวันที่คุณทำการสั่งซื้อของคุณเสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราว และเมื่อเราดำเนินการ เราจะโพสต์ให้ทราบบนเว็บไซต์ ทั้งนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบทบทวนข้อกำหนดทุกครั้งที่คุณซื้อสินค้าจากเรา

ข้อมูลประจำตัวของผู้ประกอบการ

Digital River, Inc.
10380 Bren Road West
Minnetonka, MN 55343
ที่อยู่อีเมล: onlinestore.en.cs@digitalriver.com

ข้อ 1: ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อกำหนดเหล่านี้ประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับ Digital River เกี่ยวกับการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากเว็บไซต์นี้ และมีผลใช้แทนการรับรอง ข้อตกลง หรือเงื่อนไขใดๆ ก่อนหน้านี้โดยนัยทางการค้า การเจรจาทำความตกลงกัน หรือศุลกากร การแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ไม่สามารถบังคับใช้กับเราได้เว้นแต่จะเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยเรา

ข้อ 2: ความเป็นส่วนตัวของคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งรวมอยู่ในข้อกำหนดเหล่านี้โดยการอ้างอิง จะควบคุมการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราผ่านทางเว็บไซต์นี้ การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เราซึ่งเกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อของคุณ แสดงว่าคุณยินยอมให้เราประมวลผล (ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านผู้ให้บริการบุคคลที่สาม) ข้อมูลของคุณเพื่อดำเนินการคำสั่งซื้อของคุณให้สำเร็จและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
หากต้องการดูนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ โปรดคลิกที่นี่
ทั้ง Digital River และซัพพลายเออร์ของเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้กำกับดูแลข้อมูลที่มีสิทธิเป็นของตนเอง ในฐานะผู้กำกับดูแลข้อมูลสองรายที่แยกส่วนกัน ทั้ง Digital River และซัพพลายเออร์จะไม่ควบคุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยบุคคลอื่น ซัพพลายเออร์อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการจัดส่งสินค้าตามที่คุณสั่งซื้อ เพื่ออำนวยความสะดวกในการคืนสินค้า และเพื่อให้บริการสำหรับลูกค้าแก่คุณ ซัพพลายเออร์ยังอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้โดยได้รับความยินยอมจากคุณในกรณีที่จำเป็นด้วย เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีที่ซัพพลายเออร์ของเราใช้ข้อมูลของคุณ คุณควรอ่านและทำความเข้าใจประกาศและนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ข้อ 3: ข้อผูกพันและการรับรองของคุณ

เว็บไซต์นี้ไม่ได้กำหนดเป้าหมายหรือมุ่งเป้าไปที่เด็กหรือบุคคลอื่นที่ไม่มีความสามารถทางกฎหมายในการทำสัญญา เมื่อทำการสั่งซื้อ ถือเป็นการรับรองว่าคุณมีความสามารถทางกฎหมายในการทำสัญญาในรัฐหรือประเทศที่คุณพำนักอยู่ หากคุณกำลังดำเนินการสั่งซื้อในนามของบุคคลที่สาม ถือเป็นการรับรองว่าคุณมีอำนาจในการดำเนินการในนามของฝ่ายนั้น และการยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นการยอมรับของบุคคลที่สามดังกล่าว
คุณรับรองว่าคุณจะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้ทั้งหมด รวมถึงระเบียบข้อบังคับด้านการส่งออกและการนำเข้า คุณตกลงว่าคุณไม่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อส่งออก ขายต่อ โอน หรือใช้โดยละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงระเบียบการบริหารการส่งออกของสหรัฐฯ หรือการคว่ำบาตรและการสั่งห้ามของสหรัฐฯ ที่บังคับใช้โดยกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา คุณตกลงเพิ่มเติมว่าคุณจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อการใช้งานที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต
คุณยอมรับว่าข้อมูลที่คุณให้เกี่ยวกับการซื้อของคุณ รวมถึงที่อยู่จริง ที่อยู่อีเมล และข้อมูลการชำระเงินนั้นมีความสมบูรณ์และถูกต้อง คุณรับรองว่าคุณได้รับอนุญาตให้เรียกเก็บเงินและเริ่มการชำระเงินผ่านวิธีการชำระเงินที่คุณกำหนดสำหรับการสั่งซื้อของคุณ

ข้อ 4: การสั่งซื้อ

เมื่อเรานำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับการขายบนเว็บไซต์นี้ เราขอเชิญให้คุณยื่นข้อเสนอเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่แสดงอยู่ เมื่อคุณทำการสั่งซื้อโดยคลิกหรือเปิดใช้งานปุ่มหรือไฮเปอร์ลิงก์ที่เหมาะสมบนเว็บไซต์ แสดงว่าคุณกำลังยื่นข้อเสนอที่มีผลผูกพันทางกฎหมายในการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณเลือกภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้
เรายอมรับข้อเสนอของคุณก็ต่อเมื่อเราได้รับการอนุมัติจากวิธีการชำระเงินที่คุณเลือก และเมื่อเราจัดส่งผลิตภัณฑ์ของคุณแล้ว หรือให้บริการแก่คุณในลักษณะอื่นๆ เช่น การให้ลิงก์ดาวน์โหลดแก่คุณ
เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธข้อเสนอของคุณและยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณตามดุลยพินิจของเรา ระบบใดๆ ที่สร้างการยืนยันคำสั่งซื้อที่เราส่งไปเมื่อคุณทำการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ ถือเป็นการรับทราบข้อเสนอของคุณเท่านั้น และไม่ใช่การยอมรับข้อเสนอของคุณ ซึ่งอาจมีการแก้ไขก่อนจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ของคุณหรือการส่งมอบบริการของคุณ เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งซื้อและข้อมูลการชำระเงินของคุณเรียบร้อยแล้ว Digital River จะซื้อสินค้าที่คุณสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์ของเราเพื่อนำไปขายต่อให้กับคุณ
เมื่อทำการสั่งซื้อแสดงว่าคุณยินยอมให้เราใช้การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของคุณ รวมถึงการส่งประกาศ นโยบาย และบันทึกการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
คุณตกลงว่าเราอาจเก็บบันทึกสัญญาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสื่อสารและการรับทราบตามที่กฎหมายอนุญาต

ข้อ 5: รายละเอียดสินค้าและราคา

เราพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการที่เสนอขายบนเว็บไซต์ได้รับการอธิบายและนำเสนออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด อย่างไรก็ตาม ความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ และหากมีข้อผิดพลาด เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับและแก้ไขใหม่
ทั้งนี้ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ราคาที่ต้องชำระคือราคาที่มีผลบังคับใช้ในเวลาที่เรายอมรับข้อเสนอของคุณและอยู่ในสกุลเงินที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นบนเว็บไซต์ ราคาสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่นๆ การจัดส่ง การส่งออก หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ข้อ 6: ระยะเวลาการชำระเงิน

คุณตกลงที่จะชำระค่าผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการชำระเงินที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้ วิธีการชำระเงินเหล่านั้นอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของตนเอง เราอาจใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อดำเนินการและอนุมัติการชำระเงินของคุณ เมื่อทำการสั่งซื้อแสดงว่าคุณอนุญาตให้เราและผู้ให้บริการบุคคลที่สามเรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับการสั่งซื้อของคุณโดยใช้วิธีการชำระเงินที่คุณเลือก คุณตกลงเพิ่มเติมว่าเราอาจเรียกเก็บจำนวนเงินรวมของการสั่งซื้อ ซึ่งรวมถึงภาษี การจัดส่ง และค่าธรรมเนียมศุลกากรที่เกี่ยวข้องตามวิธีการชำระเงินที่คุณกำหนด หากเราได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณให้กับคุณแล้ว และวิธีการชำระเงินของคุณล้มเหลวไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณยินยอมที่จะชำระเงินให้เราเต็มจำนวนเมื่อได้รับการร้องขอ

ข้อ 7: การส่งออก

ผลิตภัณฑ์และบริการที่จำหน่ายบนเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านการนำเข้า ส่งออก และส่งออกซ้ำของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ เมื่อเสร็จสิ้นการขายบนเว็บไซต์นี้แล้ว คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านการนำเข้าและการส่งออกเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่กำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับปลายทาง ผู้ใช้ และการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว คุณตกลงว่าคุณจะไม่ซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่เสนอขายบนเว็บไซต์นี้หากกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศของคุณห้ามไม่ให้คุณทำเช่นนั้น การเข้าถึงหรือใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่ขายบนเว็บไซต์นี้ในสถานที่ซึ่งการใช้งานนั้นผิดกฎหมายถือเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด
ไม่มีฝ่ายใดที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีบุคคลต้องห้าม หรือ List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons ของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา ("บัญชี SDN") ซึ่งดูได้ที่ https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/sdn-list/pages/default.aspx มีหรืออาจมีผลประโยชน์ในทรัพย์สินใดๆ ในผลิตภัณฑ์ที่ซื้อบนเว็บไซต์นี้
เมื่อเสร็จสิ้นการขายบนเว็บไซต์นี้แล้ว คุณรับประกันว่าคุณไม่ได้อยู่ในบัญชี SDN และไม่ได้เป็นเจ้าของในสัดส่วน 50% หรือมากกว่าในบุคคลหรือบริษัทหนึ่งรายหรือมากกว่าที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชี SDN คุณรับประกันเพิ่มเติมว่าคุณจะไม่ดำเนินการในนามของและจะไม่ยักย้ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ซื้อบนไซต์นี้ไปให้กับ (1) ฝ่ายใดๆ ที่ถูกกำหนดขอบเขตตามที่ระบุโดยรัฐบาลสหรัฐฯ (2) ฝ่ายใดๆ ที่ถูกห้ามจากการดำเนินการตามกฎหมาย หรือ (3) การใช้งานปลายทางหรือปลายทางที่ต้องห้ามใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการบริหารด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกา

ข้อ 8: ภาษีศุลกากรและค่าใช้จ่ายในการนำเข้า

การซื้อผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ของคุณอาจต้องเสียภาษีศุลกากร ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ภาษี และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจชำระได้ในประเทศปลายทาง ("ค่าใช้จ่ายในการนำเข้า") เว้นแต่เราจะระบุไว้อย่างชัดแจ้งในระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อ การชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อของคุณจะไม่รวมค่าใช้จ่ายในการนำเข้าเหล่านี้ คุณตกลงว่าคุณในฐานะผู้รับในประเทศปลายทางของผลิตภัณฑ์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการนำผลิตภัณฑ์หรือบริการเข้ามาในประเทศที่คุณต้องการใช้ ประกาศการซื้อขายสินค้าอย่างถูกต้องไปยังหน่วยงานศุลกากรที่เหมาะสม ชำระค่าใช้จ่ายในการนำเข้าที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ เกี่ยวกับการนำเข้า
เมื่อเสร็จสิ้นการขายแล้ว คุณอาจได้รับตัวเลือกในการชำระค่าใช้จ่ายในการนำเข้าล่วงหน้า เราจะใช้ความพยายามตามสมควรในเชิงพาณิชย์เพื่อประเมินค่าใช้จ่ายในการนำเข้าเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเราไม่ได้ควบคุมสิ่งเหล่านี้ เราจึงไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำ 100% ว่าค่าใช้จ่ายในการนำเข้าขั้นสุดท้ายจะเป็นเท่าใด คุณยอมรับว่าค่าใช้จ่ายในการนำเข้าจริงอาจแตกต่างจากประมาณการของเรา
 • หากคุณเลือกชำระเงินล่วงหน้าในส่วนของค่าใช้จ่ายในการนำเข้า: ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายในการนำเข้าขั้นสุดท้ายมากกว่าที่เราประมาณการไว้ เราจะไม่ขอให้คุณชำระเงินเพิ่มเติม และในกรณีที่ค่าใช้จ่ายในการนำเข้าขั้นสุดท้ายน้อยกว่าประมาณการของเรา เราจะไม่คืนเงินส่วนต่างให้
 • หากคุณเลือกที่จะไม่ชำระเงินล่วงหน้าในส่วนของค่าใช้จ่ายในการนำเข้า: คุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าใช้จ่ายตามจริงทั้งหมดในการนำเข้า หากฝ่ายอื่นที่ไม่ใช่คุณชำระค่าใช้จ่ายในการนำเข้าตามจริงบางส่วนหรือทั้งหมดในนามของคุณเพื่อให้มีผลต่อการผ่านด่านตรวจ คุณจะคืนเงินให้หน่วยงานนั้นเต็มจำนวนสำหรับค่าใช้จ่ายในการนำเข้าตามจริงเมื่อมีการร้องขอ การไม่ชำระค่าใช้จ่ายในการนำเข้าอย่างทันท่วงทีอาจทำให้การจัดส่งล่าช้า และอาจส่งผลให้คุณต้องรับผิดชอบต่อภาษีศุลกากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
คุณควรติดต่อสำนักงานศุลกากรที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการนำเข้า ข้อกำหนด และขั้นตอนที่อาจมีผลบังคับใช้กับการซื้อของคุณ

ข้อ 9: ข้อกำหนดเพิ่มเติม

การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของคุณที่เรานำเสนออาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมของซัพพลายเออร์ของเรา ซึ่งจะแสดงให้คุณเห็น ณ เวลาที่คุณซื้อหรืออาจจัดส่งถึงคุณพร้อมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ ก่อนทำการสั่งซื้อของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆ ที่แสดงให้คุณเห็นอย่างละเอียด อย่าทำการขายให้เสร็จสมบูรณ์หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านั้น ในกรณีที่มีการส่งมอบข้อกำหนดเพิ่มเติมพร้อมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ คุณต้องอ่านข้อกำหนดดังกล่าวทันที หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณต้องไม่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ และต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อเริ่มกระบวนการส่งคืน
ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราเสนอขายเป็นซอฟต์แวร์ เราจะเสนอสิทธิ์การใช้งานสำหรับการใช้ซอฟต์แวร์แก่คุณ ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายอนุญาตหรือตามข้อกำหนดของสิทธิ์การงานที่มีอยู่ ซอฟต์แวร์ไม่สามารถถูกคัดลอก ปรับเปลี่ยน แปล ทำให้พร้อมใช้งาน แจกจ่าย เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ถอดประกอบ ถอดรหัส วิศวกรรมย้อนกลับ หรือรวมกับซอฟต์แวร์อื่นใด
ในส่วนที่เกี่ยวกับการซื้อสิทธิ์ในการใช้บริการของคุณ เช่น การรับประกัน บริการด้านซอฟต์แวร์ หรือการตอบรับแบบดิจิทัลสำหรับข้อเสนอที่ดำเนินการและเสนอโดยซัพพลายเออร์ของเราหรือบุคคลที่สาม แสดงว่าเรากำลังขายสิทธิ์ที่ไม่มีรูปร่างสำหรับการเข้าถึง การใช้ หรือการเข้าร่วมในบริการของบุคคลที่สามในช่วงเวลาที่กำหนด เราไม่ใช่ผู้ให้บริการและไม่รับรองหรือรับประกันความพร้อมให้บริการของบริการนั้น

ข้อ 10: การจัดส่งและการส่งมอบ

หากเรายอมรับข้อเสนอของคุณ เราจะใช้ความพยายามตามสมควรในเชิงพาณิชย์ในการจัดส่งและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ไปยังปลายทางที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนการสั่งซื้อและระบุไว้ในใบตอบรับคำสั่งซื้อที่เราส่งถึงคุณ คุณต้องตรวจสอบที่อยู่สำหรับจัดส่งที่คุณให้ไว้ระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อ ("ที่อยู่สำหรับจัดส่ง") หากมีข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ คุณต้องติดต่อเราเพื่อแก้ไขที่อยู่สำหรับจัดส่งโดยเร็วที่สุด เราไม่สามารถเปลี่ยนที่อยู่สำหรับจัดส่งได้หลังจากที่คำสั่งซื้อของคุณได้รับการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณและ/หรือเรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับจัดส่งในส่วนของคุณ
ระยะเวลาการส่งมอบใดๆ ที่เราให้ไว้ในระหว่างขั้นตอนการชำระเงินเป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น และไม่ถือเป็นการรับประกัน
หากเราส่งผลิตภัณฑ์โดยแยกออกเป็นชุดๆ แต่ละชุดจะมีสัญญาแยกจากกัน และหากมีสินค้าที่ส่งชุดใดชุดหนึ่งหรือหลายชุดมีความเสียหาย คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะสามารถบอกเลิกสัญญาทั้งหมด หรือยกเลิกการส่งชุดต่อๆ ไปได้

ข้อ 11: การคืนสินค้าและการคืนเงิน

โปรดดูนโยบายการคืนสินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์สำหรับนโยบายการคืนสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของคุณ สิทธิ์ในการส่งคืนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อซอฟต์แวร์ของคุณจะไม่มีผลบังคับใช้ในกรณีที่คุณเปิดบรรจุภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ทำลายตราประทับการอนุญาต และ/หรือใช้งานซอฟต์แวร์แล้ว ในกรณีที่ไม่มีนโยบายการคืนสินค้าจากซัพพลายเออร์ Digital River จะเสนอนโยบายการคืนสินค้าที่เป็นมาตรฐาน 30 วันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิ์
สำหรับผู้ซื้อที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ข้อกำหนดพิเศษอาจมีผลบังคับใช้กับสิทธิ์ในการส่งคืนและคืนเงินของคุณ โปรดดูในส่วนข้อกำหนดระหว่างประเทศในท้องถิ่นด้านล่าง
หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการสั่งซื้อของคุณ โปรดติดต่อเราที่ onlinestore.en.cs@digitalriver.com และเราจะส่งคำถามของคุณไปยังทีมบริการลูกค้าที่เหมาะสมสำหรับคำสั่งซื้อของคุณ

ข้อ 12: กรรมสิทธิ์และความเสี่ยงของการสูญเสีย

หากวิธีการชำระเงินที่กำหนดของคุณได้รับการยอมรับ (1) กรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้จะถูกโอนไปให้คุณเมื่อเราส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ไปยังที่อยู่สำหรับจัดส่ง (2) กรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลจะถูกโอนเมื่อเราทำให้ผลิตภัณฑ์พร้อมสำหรับการดาวน์โหลดแล้ว
ความเสี่ยงของการสูญเสีย (1) สำหรับการโอนผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ให้คุณเมื่อเราจัดส่งสินค้าที่จับต้องได้ไปยังที่อยู่สำหรับจัดส่ง และ (2) สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลเมื่อเราทำให้ผลิตภัณฑ์พร้อมสำหรับการดาวน์โหลดแล้ว หากไม่ต้องการลายเซ็นสำหรับการจัดส่งสินค้าที่จับต้องได้ แสดงว่าคุณยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่จะสูญหายจากการโจรกรรมหรือสูญหายเมื่อเราส่งสินค้าไปยังที่อยู่สำหรับจัดส่ง
หากคุณปฏิเสธการจัดส่งเมื่อผู้ขนส่งที่กำหนดของเราพยายามทำการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ แสดงว่าคุณยอมรับความเสี่ยงใดๆ ของการสูญเสียหรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์เมื่อผู้ขนส่งพยายามจัดส่ง ในกรณีดังกล่าว (1) คุณยังคงต้องรับผิดชอบต่อการชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผู้ขนส่งพยายามส่งมอบ (2) คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณไม่รับสิ่งมีการจัดส่งให้ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ และ (3) หลังจากผ่านไป 30 วัน เรามีสิทธิ์กำจัดผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่เราเห็นว่าเหมาะสมและอาจหักเงินจากการขายใดๆ ตามจำนวนเงินที่คุณเป็นหนี้เรา

ข้อ 13: การรับประกัน

ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายกำหนด หรือเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา เราไม่รับประกันผลิตภัณฑ์และบริการที่เราขาย เราไม่ได้มีถ้อยแถลงเกี่ยวกับคุณภาพ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ประสิทธิภาพ การโต้ตอบพร้อมคำอธิบาย การติดตั้งซอฟต์แวร์ การกำหนดค่า หรือการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง คุณจะได้รับประโยชน์ของการรับประกันใดๆ ที่เสนอโดยผู้ผลิต ผู้อนุญาต หรือซัพพลายเออร์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการขาย สำหรับรายละเอียดของการรับประกันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของคุณ โปรดดูเอกสารที่เกี่ยวข้องที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์หรือบนเว็บไซต์ที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ เอกสารนี้ยังอาจมีขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องด้วย

ข้อ 14: ข้อจำกัดความรับผิด

Digital River ไม่ใช่ผู้ผลิตหรือผู้เผยแพร่ผลิตภัณฑ์และบริการที่เสนอขายบนเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดเหล่านี้ Digital River นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ "ตามที่เป็น" ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตโดยไม่มีการรับประกันหรือการรับรองใดๆ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต Digital River ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดโดยชัดแจ้ง โดยนัย และตามกฎหมาย รวมถึงการรับประกันทั้งหมดเกี่ยวกับความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดข้อกำหนด บริษัทไม่รับประกันว่าผลิตภัณฑ์ใดๆ จะอยู่ในสต็อก ปลอดภัย ปราศจากข้อบกพร่อง เป็นไปตามข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยปากเปล่า การรับประกัน การรับรอง หรือสัญญา Digital River ไม่รับประกันว่าผลิตภัณฑ์จะไม่สูญหายหรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง
ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตของกฎหมายที่บังคับใช้ ไม่ว่าในกรณีใดและภายใต้ทฤษฎีทางกฎหมายใดก็ตาม Digital River, ซัพพลายเออร์ หรือผู้อนุญาตจะต้องรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการซื้อ หรือการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ หรือข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ ผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายพิเศษใดๆ (เช่น ความเสียหายจากค่าใช้จ่ายหรือการหยุดชะงักของธุรกิจ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ค่าทนายความ การสูญเสียกำไร การสูญเสียการใช้งาน รายได้ ค่าความนิยม หรือมูลค่าทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์) แม้ว่า Digital River จะได้รับแจ้งหรือทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม ความรับผิดโดยรวมทั้งหมดของ Digital River ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นจำกัดอยู่ที่จำนวนเงินที่คุณจ่ายให้กับ Digital River สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว
ข้อจำกัดความรับผิดข้างต้นเป็นพื้นฐานของการเจรจาต่อรองระหว่างคุณกับ Digital River ขีดจำกัดความรับผิดข้างต้นจะไม่นำไปใช้กับความรับผิดของ Digital River สำหรับ (ก) การเสียชีวิต การบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินโดยตรงหรือใกล้เคียงกันที่เกิดจากสินค้าที่คุณซื้อจาก Digital River หรือ (ข) ความเสียหายที่เกิดจากการฉ้อโกงของ Digital River การบิดเบือนความจริงโดยฉ้อฉล การประพฤติผิดโดยเจตนา ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือเรื่องอื่นๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้
ไม่มีส่วนใดในข้อนี้จำกัดหรือยกเว้นความรับผิดที่ไม่สามารถจำกัดหรือยกเว้นได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อ 15: การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง Digital River, ผู้ปกครองของเรา และเจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน คู่ค้า ผู้ให้บริการเนื้อหา ผู้ให้บริการ ซัพพลายเออร์ และผู้อนุญาต (รวมเรียกว่า "ฝ่ายที่ปลดเปลื้อง") ให้พ้นจากการเรียกร้อง ความรับผิด ต้นทุน ความสูญเสีย และค่าใช้จ่ายใดๆ และทั้งหมด รวมถึงค่าทนายความตามสมควร ซึ่งเกิดจาก (1) การซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของคุณผ่านทางเว็บไซต์นี้ และ (2) การกระทำหรือการละเว้นที่เป็นการฉ้อโกงหรือหลอกลวงของคุณ หรือการละเมิดหรือการฝ่าฝืนกฎหมาย รวมถึงการละเมิดการอ้างสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อ 16: การระงับข้อพิพาท

เราหวังว่าคุณจะพอใจกับการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณโดยสมบูรณ์ เราจะพยายามทุกวิถีทางตามสมควรเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งที่คุณมีกับเรา อย่างไรก็ตาม หากเราไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับธุรกรรมของคุณ เว็บไซต์นี้ หรือข้อกำหนดเหล่านี้เพื่อความพึงพอใจของคุณ เนื้อหาในข้อนี้จะควบคุมกระบวนการระงับข้อพิพาทดังกล่าว
สำหรับผู้ซื้อที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ข้อกำหนดพิเศษอาจมีผลบังคับใช้กับสิทธิ์ของคุณในการระงับข้อพิพาท โปรดดูในส่วนข้อกำหนดระหว่างประเทศในท้องถิ่นด้านล่าง
ข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการ
การเรียกร้อง ข้อพิพาท หรือการโต้แย้งใดๆ ที่คุณอาจมีต่อเราที่เกิดจาก เกี่ยวข้อง หรือเชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้หรือธุรกรรมของคุณจะได้รับการแก้ไขโดยอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันตามสมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา หรือ American Arbitration Association ("AAA") เท่านั้น และดำเนินการต่อหน้าอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียวตามกฎและขั้นตอนที่ใช้บังคับซึ่งกำหนดโดย AAA รวมถึงขั้นตอนเพิ่มเติมของ AAA สำหรับข้อพิพาทเกี่ยวกับผู้บริโภค (ตามความเหมาะสม) และตามที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อกำหนดเหล่านี้ ("กฎและขั้นตอนอนุญาโตตุลาการ")
กฎของ AAA และแบบฟอร์มสำหรับการเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการมีอยู่บนเว็บไซต์ของ AAA ที่ http://www.adr.org
เนื้อหาในข้อนี้จะใช้กับผู้บริโภคทั้งหมดภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ข้อพิพาทภายใต้ข้อนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับแง่มุมใดๆ ของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเรา (2) การเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ของคุณ และ (3) การเรียกร้องในเรื่องของการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่มโดยอ้างว่าคุณไม่ใช่สมาชิกของกลุ่มที่ผ่านการรับรอง
อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการระงับข้อพิพาทใช้ไม่ได้เป็นการเฉพาะกับ (1) การเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้หรือความถูกต้องของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณหรือของเรา หรือ (2) การเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาการโจรกรรม การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
คุณตกลงว่า: (1) อนุญาโตตุลาการจะต้องบังคับใช้กฎหมายของนิวยอร์กที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลางและกฎเกณฑ์ของข้อจำกัดที่บังคับใช้ ซึ่งรวมถึงหลักการของความยุติธรรม และจะต้องเคารพในการเรียกร้องสิทธิพิเศษที่กฎหมายยอมรับ (2) อนุญาโตตุลาการจะไม่ถูกผูกมัดโดยคำตัดสินในการอนุญาโตตุลาการก่อนหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรา แต่จะถูกผูกมัดโดยคำตัดสินในการอนุญาโตตุลาการก่อนหน้าที่เกี่ยวข้องกับทั้งคุณและเราในขอบเขตที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้ (3) ในกรณีที่คุณสามารถแสดงให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายในการอนุญาโตตุลาการเป็นสิ่งต้องห้ามเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี เราจะจ่ายค่าธรรมเนียมการยื่นและการพิจารณาคดีของคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอนุญาโตตุลาการตามที่อนุญาโตตุลาการเห็นว่าจำเป็นเพื่อป้องกันอนุญาโตตุลาการจากการต้องห้ามเรื่องค่าใช้จ่าย
คุณและเราตกลงว่า (1) เราแต่ละฝ่ายสามารถยื่นข้อเรียกร้องต่ออีกฝ่ายหนึ่งได้เป็นรายบุคคลเท่านั้น และไม่มีอำนาจในการเรียกร้องใดๆ ที่จะอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่มหรือแบบตัวแทน (2) อนุญาโตตุลาการสามารถตัดสินได้เฉพาะข้อเรียกร้องของคุณและ/หรือส่วนบุคคลของเราเท่านั้น และอนุญาโตตุลาการอาจให้การบรรเทาทุกข์ได้เฉพาะกับบุคคลที่แสวงหาการบรรเทาทุกข์และเฉพาะในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้การบรรเทาทุกข์ที่จำเป็นโดยการเรียกร้องของฝ่ายนั้นๆ และ (3) อนุญาโตตุลาการไม่สามารถรวมหรือเข้าร่วมการเรียกร้องของบุคคลอื่นหรือฝ่ายที่อาจอยู่ในฐานะที่คล้ายคลึงกันและไม่สามารถเป็นประธานในการดำเนินคดีแบบรวม แบบตัวแทน หรือแบบกลุ่ม หากส่วนใดของย่อหน้านี้ได้รับการพิจารณาว่าผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการนี้ทั้งหมดจะเป็นโมฆะ และไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิที่จะไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของตนได้
ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าข้างต้น หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการนี้ถือว่าไม่ถูกต้อง ใช้บังคับไม่ได้หรือผิดกฎหมาย หรือขัดแย้งกับกฎและขั้นตอนอนุญาโตตุลาการที่จัดตั้งขึ้นโดย AAA ข้อกำหนดที่เหลือของข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการจะไม่ได้รับผลกระทบและจะถูกบังคับใช้ตามขอบเขตสูงสุดของกฎหมาย
กฎหมายและสถานที่ที่บังคับใช้
ในกรณีที่ข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการข้างต้นใช้ไม่ได้กับคุณหรือการเรียกร้องหรือข้อพิพาทใดๆ คุณตกลงว่าการเรียกร้องหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเราจะต้องได้รับการแก้ไขโดยศาลของรัฐหรือรัฐบาลกลางที่ตั้งอยู่ในเทศมณฑลเฮนเนพิน รัฐมินนิโซตา และทั้งคุณและเราตกลงที่จะยื่นคำร้องต่อเขตอำนาจศาลส่วนบุคคลที่ตั้งอยู่ในเทศมณฑลเฮนเนพิน รัฐมินนิโซตา เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินคดีข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทดังกล่าวทั้งหมดที่บังคับใช้กฎหมายของรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ข้อ 17: การแยกออกจากกันได้

หากข้อกำหนดใดๆ (หรือส่วนหนึ่งของข้อกำหนด) ของข้อกำหนดนี้ได้รับการพิจารณาว่าไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ความถูกต้องของข้อกำหนดที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบและจะถูกบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

ข้อ 18: การไม่สละสิทธิ์

ความล่าช้าหรือความล้มเหลวจากเราในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในส่วนของเรา การสละสิทธิ์ของการละเมิดหรือการผิดนัดในกรณีหนึ่งไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ของการละเมิดหรือการผิดนัดใดๆ ในการละเมิดหรือการผิดนัดที่ตามมา เราจะไม่มีการสละสิทธิ์ใดๆ เว้นแต่จะเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยเรา

ข้อกำหนดระหว่างประเทศในท้องถิ่น

สำหรับผู้ซื้อของเราที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ข้อกำหนดที่กำหนดไว้ด้านล่างในส่วนข้อกำหนดระหว่างประเทศในท้องถิ่นนี้เป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมและเป็นส่วนเสริมของข้อกำหนดข้างต้น ในกรณีที่ข้อกำหนดในส่วนนี้ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดทั่วไปที่ระบุไว้ข้างต้น ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเขตอำนาจศาลของคุณจะมีผลบังคับใช้กับการสั่งซื้อของคุณ

สหภาพยุโรป อังกฤษ และเวลส์

สิทธิ์ในการถอนตัว

หากคุณเป็นผู้บริโภค นอกเหนือจากนโยบายการคืนสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการขายของคุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะถอนตัวจาก (หรือยกเลิก) สัญญานี้ภายใน 14 วันตามปฏิทินโดยไม่ต้องให้เหตุผล
ในกรณีของบริการหรือเนื้อหาดิจิทัล สิทธิ์ในการถอนตัวของคุณจะหมดอายุใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดของสัญญา
ในกรณีของสินค้า สิทธิ์ในการถอนตัวของคุณจะหมดอายุใน 14 วันหลังจากวันที่คุณหรือบุคคลที่สามที่ระบุโดยคุณ (นอกเหนือจากผู้ขนส่ง) เข้าครอบครองตัวสินค้าหรือ:
 • ในกรณีของสินค้าหลายรายการในคำสั่งซื้อเดียวและจัดส่งแยกกัน วันที่คุณหรือบุคคลที่สามที่คุณระบุเข้าครอบครองสินค้าชิ้นสุดท้าย
 • ในกรณีของสินค้าที่ประกอบด้วยหลายล็อตหรือหลายชิ้น วันที่คุณหรือบุคคลที่สามที่คุณระบุเข้าครอบครองล็อตหรือชิ้นสุดท้าย
 • ในกรณีของสัญญาสำหรับการส่งมอบสินค้าตามปกติในช่วงเวลาที่กำหนด วันที่คุณหรือบุคคลที่สามที่ระบุโดยคุณเข้าครอบครองสินค้าชิ้นแรก
ผลที่ตามมาของการถอนตัว
หากคุณถอนตัวจากสัญญานี้ เราจะคืนการชำระเงินทั้งหมดที่เราได้รับจากคุณ ซึ่งรวมถึงค่าจัดส่ง (ยกเว้นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดส่งที่คุณเลือกที่เร็วกว่าวิธีการจัดส่งที่แพงน้อยที่สุด) ไม่เกิน 14 วันนับจากวันที่เราได้รับแจ้งการถอนตัวของคุณ เว้นแต่คุณจะตกลงไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง เราจะคืนเงินที่คุณชำระไว้โดยใช้วิธีการชำระเงินแบบเดียวกับที่คุณใช้ในการทำธุรกรรมเดิม ไม่ว่าในกรณีใด คุณจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการจัดการหรือการยกเลิกอันเป็นผลมาจากการคืนเงินของคุณ
คุณต้องส่งคืนสินค้าให้เราทันที และไม่เกิน 14 วันนับจากวันที่คุณแจ้งให้เราทราบถึงการถอนตัวจากสัญญานี้ หากคุณส่งสินค้าถึงเราก่อนสิ้นสุดระยะเวลา 14 วันนี้ จะถือว่าเป็นไปตามระยะเวลาสิ้นสุดที่เรากำหนดไว้ คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตรงในการคืนสินค้าให้กับเรา คุณต้องใช้ความระมัดระวังที่จำเป็นเพื่อรักษาสินค้า และคุณต้องจ่ายเงินให้เราสำหรับการสูญเสียมูลค่าในสินค้าที่เป็นผลโดยตรงจากการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของคุณหรือการจัดการสินค้าอย่างไม่ถูกต้องเพื่อตรวจสอบคุณภาพ ลักษณะ และการใช้งานของสินค้า เราอาจปฏิเสธที่จะคืนเงินจนกว่าเราจะได้รับสินค้าคืนหรือจนกว่าคุณจะแสดงหลักฐานการคืนสินค้า
การสูญเสียสิทธิ์ในการถอนตัวจากสินค้าดิจิทัล
ในกรณีที่สัญญานี้เกี่ยวข้องกับการส่งมอบเนื้อหาดิจิทัลที่ไม่ได้จัดเตรียมไว้ในสื่อทางกายภาพ สิทธิ์ในการถอนตัวของคุณจะสิ้นสุดเมื่อ (1) คุณตกลงอย่างชัดแจ้งว่าการดำเนินการตามสัญญาจะเริ่มขึ้นก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการถอนตัว 14 วัน และ (2) คุณรับทราบว่าคุณจะสูญเสียสิทธิ์ในการถอนตัวหากการทำสัญญาเริ่มต้นก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการถอนตัว 14 วัน
การไม่มีสิทธิ์ในการถอนตัว
สำหรับสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบการบันทึกเสียง การบันทึกวิดีโอ หรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท คุณจะสูญเสียสิทธิ์ในการถอนตัวหากตราประทับถูกนำออกหรือเกิดการชำรุดเสียหายภายหลังการส่งมอบ
คุณไม่มีสิทธิ์ถอนตัวในกรณีที่สัญญาเกี่ยวข้องกับการส่งมอบสินค้าที่ทำขึ้นตามข้อกำหนดของคุณหรือได้รับการปรับแต่งให้มีลักษณะเฉพาะตัวอย่างชัดเจน
การใช้สิทธิ์ในการถอนตัว
หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ในการถอนตัว โปรดแจ้งให้เราทราบถึงการตัดสินใจของคุณที่จะถอนตัวทางไปรษณีย์หรืออีเมล
Digital River Ireland Ltd.
3rd Floor Kilmore House
Park Lane
Spencer Dock
Dublin 1
Ireland D01 XN99
cancellation_eu@digitalriver.com
คุณไม่จำเป็นต้องใช้รูปแบบเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อใช้สิทธิ์นี้ เพียงระบุข้อความอย่างชัดเจนว่าคุณกำลังจะใช้สิทธิ์ในการถอนตัวก็เพียงพอแล้ว
นอกจากนี้ คุณยังสามารถยืนยันสิทธิ์ของคุณได้โดยใช้แบบฟอร์มออนไลน์ที่ลิงก์นี้: แบบฟอร์มการยกเลิก
ไม่ว่าคุณจะติดต่อเราด้วยวิธีใด คุณต้องส่งหนังสือแจ้งการถอนตัวก่อนระยะเวลาการยกเลิกจะสิ้นสุดลง

การรับประกัน

ภายใต้กฎหมายของสหภาพยุโรปและกฎหมายของประเทศสมาชิกที่เกี่ยวข้อง ตามข้อยกเว้นที่ระบุไว้ด้านล่าง ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่คุณซื้อจากเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองด้วยการรับประกันเป็นเวลา 2 ปีโดยที่ผลิตภัณฑ์จะต้องเป็นไปตามสัญญา
ผลิตภัณฑ์จะเป็นไปตามสัญญาในกรณีที่ผลิตภัณฑ์:
 • สอดคล้องกับคำอธิบายที่เราให้ไว้กับคุณก่อนการสิ้นสุดของสัญญา
 • ตรงกับวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการหากคุณได้แจ้งวัตถุประสงค์ดังกล่าวให้เราทราบก่อนการสิ้นสุดของสัญญา
 • ตรงกับวัตถุประสงค์ปกติของสินค้าในประเภทเดียวกัน และ
 • แสดงคุณภาพและวัตถุประสงค์สำหรับสินค้าในประเภทเดียวกัน และคุณในฐานะผู้บริโภคสามารถคาดหวังได้ตามสมควรต่อลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ให้ไว้ โดยพิจารณาจากข้อความใดๆ ที่เราหรือผู้ผลิตหรือตัวแทนได้จัดทำไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการโฆษณาหรือการติดฉลาก
ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ขาดความสอดคล้องตามข้อกำหนดหากคุณตระหนัก (ควรตระหนัก) ถึงการขาดความสอดคล้องตามข้อกำหนดในขณะที่ทำสัญญา ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ขาดความสอดคล้องตามข้อกำหนดหากการขาดความสอดคล้องตามข้อกำหนดเป็นผลมาจากวัสดุที่จัดหาโดยคุณ
หากผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามสัญญา คุณมีสิทธิ์ที่จะ (1) ขอให้เราทำให้สินค้ามีความสอดคล้องตามข้อกำหนดด้วยการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (2) การลดราคา หรือ (3) ยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด คุณอาจไม่มีสิทธิ์ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ หากการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่เป็นไปไม่ได้ หรือค่าใช้จ่ายไม่ลงตัวกับค่าใช้จ่ายของการเยียวยาในรูปแบบอื่น
หากคุณเป็นผู้บริโภคในประเทศต่อไปนี้ ช่วงเวลาต่อไปนี้จะบังคับใช้กับการซื้อของคุณ:
 • ฟินแลนด์ – ระยะเวลาการรับประกันขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานตามที่คาดหวังไว้
 • ไอซ์แลนด์ – ระยะเวลาการรับประกันโดยปกติจะอยู่ที่ 2 ปีและ 5 ปีสำหรับสินค้าที่คาดว่าจะมีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น
 • ไอร์แลนด์ – คุณต้องใช้สิทธิ์ของคุณภายในระยะเวลาจำกัด 6 ปี
 • เนเธอร์แลนด์ – ระยะเวลาการรับประกันขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานของสินค้าตามที่คาดหวังไว้
 • นอร์เวย์ – ระยะเวลาปกติคือ 2 ปีและ 5 ปีสำหรับสินค้าที่คาดว่าจะมีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น
 • สวีเดน – ระยะเวลาการรับประกันคือ 3 ปี
 • อังกฤษ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ – คุณต้องใช้สิทธิ์ของคุณภายในระยะเวลาจำกัด 6 ปี
 • สกอตแลนด์ - คุณต้องใช้สิทธิ์ของคุณภายในระยะเวลาจำกัด 5 ปี

การระงับข้อพิพาท

เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงเป็นอย่างอื่นหรือมีข้อห้ามภายใต้กฎหมายท้องถิ่น ข้อกำหนดเหล่านี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายอังกฤษ และเราทั้งสองฝ่ายตกลงต่อเขตอำนาจศาลที่ไม่ผูกขาดของศาลอังกฤษแห่งลอนดอนเกี่ยวกับข้อกำหนดและเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดดังกล่าว รวมถึงการพิจารณาคดีทั้งหมดจะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปได้จัดเตรียมแพลตฟอร์มการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ ซึ่งสามารถเข้าถึงโดยตรงได้ที่นี่: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
สำหรับการจำหน่ายในประเทศเยอรมนี ตาม § 36 ย่อหน้า 1 ข้อ 1 VSBG ทางเราไม่เต็มใจหรือยินยอมที่จะเข้าร่วมในขั้นตอนการระงับข้อพิพาทนอกศาลต่อหน้าคณะอนุญาโตตุลาการผู้บริโภค
สำหรับการจำหน่ายในประทศฝรั่งเศส ในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่าง Digital River กับผู้บริโภค เราจะพยายามหาแนวทางแก้ไขที่เป็นมิตร ในกรณีที่ไม่มีข้อตกลงที่เป็นมิตร คุณสามารถส่งต่อเรื่องดังกล่าวไปยังผู้ชำนาญการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีผู้บริโภคที่ชื่อว่า "สมาคมผู้ไกล่เกลี่ยแห่งยุโรป" (Association of European Mediators: AME CONSO) ซึ่งเราเป็นสมาชิกอยู่ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับจากที่ทางเราได้รับการร้องเรียนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว สำหรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้ชำนาญการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีผู้บริโภคนั้น จำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มเฉพาะที่จัดเตรียมไว้ให้บนเว็บไซต์ AME CONSO (www.mediationconso-ame.com) หรือส่งจดหมายไปที่ AME CONSO, 197 Boulevard Saint-Germain - 75007 PARIS